Islamiska Begrepp

 

Några förklaringar av islamiska termer av Imam Ahmed Vâlsan:

 

fana

hjärtat

shariah

taqwa

 

Härmed börjar vi ta itu med dessa efterfrågade begrepp, en efter den andra. Vi gör det på ett ändå väldigt kort sätt så att man undviker för långa förklaringar.

[Imam Ahmed Hamid Vâlsan]

 

 

 

 

 

 

Andra länkar:

 

Predikningar - khutba som hölls av Imam Ahmed Vâlsan [länk]

 

Books for you (maybe). [link]