Shari’ah

​

Ordet shari'ah betyder "väg" och betecknar den vägledning som kom med Koranen och Profetens livsmönster ( sallAllahu `aleihi wa sallam ). Att följa shari'ah skall leda till al-haqîqah (den väsentliga verkligheten), dvs att följa den bokstavliga vägledningen skall leda till ett blottläggande (al-kashf ) av den stora verkligheten. 

​

Följaktligen kan den som försummar eller ifrågasätter shari'ah aldrig nå detta blottläggande. Detta beror på att det inte finns en rörelse eller en orörlighet utan att shari'ah har en särskild visdom om den och att denna handling har en viss konsekvens för den andliga resan mot Gud eller den absoluta verkligheten, som förklarar Ibn Arabi (Futûhât Ch.262). Shari'ah innebär att en muslim iakttager attityden av en äkta tjänare ('abd ) och att han följer profetens spår.

 

Koranen säger om det :

{Säg : Om Ni älskar Gud så följ mig, så skall Gud älska er och förlåta era synder, ty Gud är överseende och barmhärtig.} (Sura 3, vers 31)

 

Att hålla sig fast vid shari'ah utan fanatism är alltså den största karismen enligt Ibn Arabi.

​

Ahmed Vâlsan

2004-02-05