living islam - islamic tradition

t.gif

-

Europeisk islam – intervju med Hamza Agostini II

Maj 10, 2009

hamza-intervju12.jpg

Det var många som läste intervjun av den 10 maj, ”Sufismen är islams hjärta”, och hörde av sig. Man ville veta mer. Både för läsarnas och min egen skull bestämde jag mig för att göra en uppföljare.undefined default font

Det är verkligen ett privilegium att ha Sidi Hamza så nära inpå. Vi håller till i samma källarmoské. I Italien säger man “katakomb- moské”, vilket anspelar på de kristnas situation i det sena Rom.undefined default font

- - - - -

Det är verkligen ett privilegium att ha Sidi Hamza så nära inpå. Vi håller till i samma källarmoské. I Italien säger man “katakomb- moské”, vilket anspelar på de kristnas situation i det sena Rom.Palatino Linotype

Det är verkligen ett privilegium att ha Sidi Hamza så nära inpå. Vi håller till i samma källarmoské. I Italien säger man “katakomb- moské”, vilket anspelar på de kristnas situation i det sena Rom.Trebuchet MS

Det är verkligen ett - The religion of Islam is not a mental exercise, or on the level of reason alone. It is understanding the basic elements of it AND their realization (tahqíq) by practice, while following the sunna of P AmericanTypewriter

Det är verkligen ett privilegium att ha Sidi Hamza så nära inpå. Vi håller till i samma källarmoské. I Italien säger man “katakomb- moské”, vilket anspelar på de kristnas situation i det sena Rom.Andale Mono

Det är verkligen ett privilegium att ha Sidi Hamza så nära inpå. Vi håller till i samma källarmoské. I Italien säger man “katakomb- moské”, vilket anspelar på de kristnas situation i det sena Rom.Apple Chancery

Det är verkligen ett privilegium att ha Sidi Hamza så nära inpå. Vi håller till i samma källarmoské. I Italien säger man “katakomb- moské”, vilket anspelar på de kristnas situation i det sena Rom.Apple SD Gothic Neo

Det är verkligen ett privilegium att ha Sidi Hamza så nära inpå. Vi håller till i samma källarmoské. I Italien säger man “katakomb- moské”, vilket anspelar på de kristnas situation i det sena Rom.AppleGothic

Det är verkligen ett privilegium att ha Sidi Hamza så nära inpå. Vi håller till i samma källarmoské. I Italien säger man “katakomb- moské”, vilket anspelar på de kristnas situation i det sena Rom.AppleSDGothicNeo-Light

Det är verkligen ett privilegium att ha Sidi Hamza så nära inpå. Vi håller till i samma källarmoské. I Italien säger man “katakomb- moské”, vilket anspelar på de kristnas situation i det sena Rom.KhmerSangamMN

Det är verkligen ett privilegium att ha Sidi Hamza så nära inpå. Vi håller till i samma källarmoské. I Italien säger man “katakomb- moské”, vilket anspelar på de kristnas situation i det sena Rom.Kefa

This page from 2017-07-23