Ar-Râtib ash-Shahîr

av Imam `Abdullâhi ibn `Alawi al-Haddâd
(må Allah visa honom barmhärtighet)



"Hur kan hjärtat färdas mot Gud medan det fängslats av sina begär?"










       med vänlig tillåtelse från sidratul-muntaha.org (2008)


www.alhawi.net, Ratib Al-Haddad, x L 20120706 - Swahili site




-x-

next page



 

vs.1.3


home

latest update: Wed, 7 Jan 2009

2008-07-12





* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org