Felaktiga argument

om Islam

av Omar K Neusser u.a.space

In Saheeh al-Bukhaari (3461) it is narrated from ‘Abd-Allah ibn ‘Amr (may Allah be pleased with him) that the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) said:
“Convey from me, even if it is a verse.”


Rätt ofta upplever vi hur några av de som inte är Muslimer underställer oss och Islam sina förutfattade åsikter. De utgår från det de vet eller har hört och läst om Islam och bedömer Islam och Muslimer utan att känna till den Islamiska läran. Sedan diskuteras de mest vitt skilda frågor med utgångspunkt från dessa förutfattade och felaktiga åsikter.

Nedan några exempel och korrekturer med utgångspunkt från principen att:

’Det som är sant har högre rang än det som inte är sant.’


1.) Om att gå till sig själv

Originalcitat:

Yoga: Det är ”ett helt annat sätt att förhålla sig till... just när det ... när det gäller kristen religiositet [implicit: även Islam] så överlämnar man ju sig till en högre makt, som är ågonting helt annorlunda, som är bortom allt mänsklig förståelse.”

”Här i Yoga innebär ju (i den form vi har i Väst), att man går till sig själv och för att utveckla sig själv, söka inåt, det är två helt olika ritningar ... på den livshållningen.” [1]

Det är klart att det som är enbart psykiskt som Yoga är skild från det som är både psykiskt och andligt eller spirituellt, dvs. relaterat till ett högre, välgörande väsen, Gud - Allah.

Problemet är att man stilla tigande - därför man inte vet bättre - utgår att religionen (Islam) innebär att medan ”man överlämnar sig till en högre makt” på ett märkligt passivt sätt och att man inte går till sig själv och att man inte ”utvecklar sig själv,” eller ”söker inåt.”

Men detta är helt fel.

Skriv ”purif* soul” (utan citatmärken) i sökrutan på vår startsida, och du får minst 25 träff av texter som handlar om att ’Purifying And Striving Against The Ego’ osv. att rena själen och att stida mot egot (nafs).

Denna spirituella aktivitet är en plikt för alla.


-next page

 

 

vs.1.1


home

latest update: 2017-10-02
2016-05-09


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org