Ramadhân 1428
Salat-tidtabell Stockholm sept / okt 2007
baserad på 'Den Svenska Almanackan'

datum solupp* solned*
28 sep 6:41 18:34
29 6:44 18:31
30 6:46 18:28
01 okt 6:48 18:25
02 6:51 18:22
03 6:53 18:20
04 6:55 18:17
05 6:58 18:14
06 7:00 18:11
07 7:02 18:08
08 7:05 18:05
09 7:07 18:02
10 7:09 17:59
11 7:12 17:56
12 7:12 17:53
13 7:15 17:51


*Följande regel står att finna i Reliance of the Traveller:

"Det är bäst att skynda sig att bryta fastan
när man är säker på att solen har gått ned."

RT iI.24 ( idhâ tahaqqaqa - l ghurûba )

För att vara säker på att solen har verkligen gått ned är enligt vår bedömning** dem svenska astronomers beräkning helt tillräklig. Varje sund och ansvarig Muslim (Muslima) har förmågan att kunna bedöma att solen har verkligen gått ned (eller upp), om inte genom synen så genom astronomisk beräkning från professionella astronomer. Det finns ingen anledning att anta att deras beräkning inte kan ligga till grund för Muslimers solupp- och solned- tidtabell.

Tiderna i tabellen ovan baseras på 'den Svenska Almanackan' som referar till solens mittpunkt, dvs. tiderna måste justeras med 5 minuter*** för att kunna vänta att solskivans övre rand har helt gått ned under horisonten. (Norr om polcirkeln gäller andra villkor.) (Motsvarig för soluppgången.)

Justeringen sker som följande:
Maghrib = solnedgång (enl. den Svenska Almanackan) + 5 min
shurûq = soluppgång (enl. den Svenska Almanackan) – 5 min


***5 minuters justeringen
Muslimer har använt sig av "5 minuters justeringen" på den europeiska kontinenten sedan många år. Den överensstämmer väl med hur tidslängden för solupp- och nedgången i Sverige beräknas av SMHI, som skriver i ett majl (2007), att "det tar vanligtvis ca 4-5 minuter för solen att gå upp, eller ned, vid våra breddgrader, från det att undre solranden vidrör horisonten till att övre" [solranden har försvunnit under horisonten,]
→ så från solens mitt till den övre solranden: 2 - 2 1/2 minuter, men för att vara på den säkra sidan lägger vi till det dubbla: 5 min.NB: Den Svenska Almanackan finns i varje större bokhandel, den har även dem astronomiska tider för månens upp- och nedgång och synen har prioritet här.


Men Allah vet mest och bäst.


**FöRENINGEN FöR ISLAMISKA STUDIER
    Omar K Neusser

 

 

 

vs.1.1


home

latest update: Wed, 7 Jan 2009* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org