Några förklaringar av islamiska termer av Imam Ahmad Valsân:

 

fana