I ALLAHS, DEN BARMHÄRTIGES, DEN NÅDERIKES NAMN

VÄLKOMMEN till MOSKÉN I VÅRBY GÅRD

Lördagen den 7:e augusti 10-17 och måndagen den 9:e 10-18

Al Ghazali-institutet har bjudit in sheykh Jibril Haddād från Damaskus
och lördagen den 7:e kommer han insh'Allāh att berätta om några
sahaba, sahabiyat och tabi'in (efterföljare till sahaba) och deras
liv. Måndagen den 9:e är ämnet hadither med isnad (kedja av
återberättare). Han föreläser på engelska och både bröder och systrar
är välkomna!

Avgiften är 70 kr för de två dagarna (35 kr per dag), lunch och fika
ingår.

OBS! Obligatisorisk förhandsanmälan!

De systrar som inte har möjlighet att komma utan barn kan insh'Allah
få sina barn passade. Ta gärna med några leksaker.

Anmäll dig/er så fort som möjligt och senast den 5:e Augusti till

41 29 (för bröder) Systrar är välkomna att anmäla sig till Aisha:
0737-81 00 13

Bröder och systrar som kan och vill hjälpa till med någonting kan
anmäla detta snarast till Abdul Wahid och Aisha.

Sprid därför gärna denna inbjudan till intresserade bröder och systrar!

OBS! Obligatisorisk förhandsanmälan!

____________________________________

Al Ghazali-institutet för islamiskt lärande