HOME quranic-i hadith warning nasīha nawāfil dhikr ref

Två sorters kunskap
från Muhyi al-Din Ibn `Arabi


“Själen behöver mer kunskap än vad kroppen behöver näring.
Kunskap är av två sorter: Den första sortens kunskap behövs på samma sätt som kroppen behöver näring.
Därför (likadan som med näringen) måste man (btr den första sortens kunskap) vara måttlig och begränsa sig till det som verkligen är nödvändigt.
Och detta är (Så är det med) vetenskapen om Shari`ah's föreskrifter. Man bör inte tänka på dessa föreskrifter, förutom i det som (berörs av vad) man behöver (veta) för tillfället (när den rättsliga principen eller föreskriften ska tillämpas, t ex man behöver inte känna till köp och sälj-föreskrifterna när man inte befattar sig med ekonomiska eller handelsfrågor), ty de (dvs föreskrifternas huvudegenskap) tillhör endast de handlingarna, som sker i denna värld.
Så ta därför från denna kunskap endast vad som motsvarar ditt handlingsområde (dvs i det som du är aktiv.)

Den andra sortens kunskap (som är obegränsad) som inte har en begränsning vilken man skulle kunna nå, är kunskapen som hänför sig till (avser) Allah och uppståndelsens (på domedagens) etapper (al-mawāqif).
Kunskapen om uppståndelsens etapper kommer att förbereda (den som har denna kunskap) för det som är tillbörlig (det som krävs av människan där) i varje etapp (mawqif). Detta (är så) för att på denna dag ska den Verklige (al-Haqq, Allah) ställa krav (på sina tjänare) genom att lyfta slöjorna, för detta är Åtskillnadens dag (yaum-ul fasl) / Avgörandets dag) (37:21). Det är nödvändigt för alla intelligenta människor (att vara) med klarsyn och insikt (`ala basīrah) (12:108) i deras angelägenheter (och handlingar) och att vara förberedd att (kunna) svara för de själva och för andra i de etapperna (al-mawāqif) i vilka de vet att ansvaret kommer att utkrävas (av de).”
(I 581.29) SDGxvi

 

vs.1.2
2006-01-06

back to main
home

contact

 

:
last upd: Tue, Jul 18, 2006
* living ISLAM  -  Islamic Tradition *
www.livingislam.org