Text på Al Ghazali-institutets vägnar:

I ALLAHS, DEN BARMHÄRTIGES, DEN NÅDERIKES NAMN

VÄLKOMMEN till MOSKÉN I VÅRBY GÅRD

Lördagen den 7:e augusti 2005 10-17 och måndagen den 9:e 10-18

Al Ghazali-institutet har bjudit in sheykh Jibril Haddād från Damaskus
och lördagen den 7:e kommer han insh'Allāh att berätta om några
sahaba, sahabiyat och tabi'in (efterföljare till sahaba) och deras
liv. Måndagen den 9:e är ämnet hadither med isnad (kedja av
återberättare). Han föreläser på engelska och både bröder och systrar
är välkomna!

Avgiften är 70 kr för de två dagarna (35 kr per dag), lunch och fika
ingår.

OBS! Obligatisorisk förhandsanmälan!

De systrar som inte har möjlighet att komma utan barn kan insh'Allah
få sina barn passade. Ta gärna med några leksaker.

Anmäll dig/er så fort som möjligt och senast den 5:e Augusti till

    ghazali @ al-ghazali. org eller per telefon till Abdul Wahid: 070-471
41 29 (för bröder) Systrar är välkomna att anmäla sig till Aisha:
0737-81 00 13

Bröder och systrar som kan och vill hjälpa till med någonting kan
anmäla detta snarast till Abdul Wahid och Aisha.

Sprid därför gärna denna inbjudan till intresserade bröder och systrar!

OBS! Obligatisorisk förhandsanmälan!

____________________________________

Al Ghazali-institutet för islamiskt lärande

 

BismiAllah ar-rahman ar-rahim wa sallaAllah `ala sayyidina Muhammad wa `alihi wa sallam

Kära Muslimer!

Al Ghazali-institutet för islamisk lärande har den största glädjen att informera om att en traditionell `alim med isnad, Sheikh Gibril Fouad Haddad från Damaskus, kommer att besöka oss i Sverige. Sheikhen kommer att föreläsa både i Götebrog och Stockholm.

Alla bröder och systrar är välkommna!

Sheikh GF Haddad är en libanes konvertit som ägnat sin tid efter konverteringen åt att studera den heliga kunskapen och att sprida Allahs Deen i öst liksom i Väst. Sheikhen fick mycket kunskap av Allah ta`ala i en kort tid och han har publicerat en stor antal böcker framför allt på engelska.

Sheikh GF Haddad är en av de få lärda som har en isnad enda till profeten sallaAllah alayhi wa sallam. Det här betyder att sheikhen fick kunskap från en stor antal levande lärda som i sin tur fick kunskap från andra lärda osv. enda till tabi`in, sahaba och profeten sallallah alayhi wa sallam.

Sheikhen har ägnat mycket tid åt att lyssna till hadither med isnad. Våra lyckliga studenter kommer att få lyssna till några hadither som har en isnad.

Så missa inte chansen att bli en återberätare (rawi) av profetens sallaAllah akyhi wa sallam hadither!

Föreläsningar:

Göteborg: Lördag den 7 Augusti 10-18 (mer infomation kommer senare - inshallah)

-- Hadither om giftemålet
-- Om Sahaba och Sahabiyat radiyaAllah `anhum.

Stockholm: Söndag den 8 Augusti 10-18 (mer infomation kommer visas lä ängst nere på sidan- inshallah)

-- Fortio personlighter av de första generationerna (salaf as-salihin) -- Hadith-lysnande 40 Hadith-Nawawi med isnad!

En antal utvalda och seriösa studenter får sitta en länge tid med sheikhen och få lyssna till mer hadither med isnad inshallah.

Om du vill före anmälla dig till seminariet, svara gärna på det här mejlet!

Vad är Isnad?

Den heliga kunskapen förs vidare från person till person precis som hadither. En `Alim som har isnad har studerat hos lärda som också har isnad dvs. Dessa lärda har studerat hos andra lärda osv. tills man når de stora Imamerna, de efterföljarna (tabi`in) och Sahaba. De som studerar hos sådana lärda får den heliga kunskapen från en pålitlig person till en pålitlig person så att man är särker på att den kunskapen stämmer med det som Allahs Sändebud sallAllah layhi wa sallam kommit med.

Vad är en `alim?

En `alim är en lärd som har studerat hos andra lärda och som fick en s.k. ijaza (tillåtåtelse att undervisa islam). De riktiga lärda får tillåtelse att undervisa när deras lärare anser dem vara tillräkligt kunniga och gusdfruktiga för att kunna föra vidare Allah's budskap till mänskligheten.

Hadither om Damaskus och ash-shām:

Det är många sahih hadither om tre åmroden där det kommer att finnas ahl as-sunna wal jama`a tills Allah tar kunskapen ur jorden. Det är Ash-sham, Yemen och en del av Maghrib och Mauritanien.

Om Sham och Yemen:

Ibn Umar said: `The Prophet (Allah bless him and give him peace) mentioned: "O Allah, give us baraka in our Syria, O Allah, give us baraka in our Yemen." They said: "And in our Najd?" and he said: "O Allah, give us baraka in our Syria, O Allah, give us baraka in our Yemen." They said: "And in our Najd?" and I believe that he said the third time: "In that place are earthquakes, and seditions, and in that place shall rise the devil's horn [qarn al-shaytan]."'

Om Maghrib Mauritanien:

The People of the West (from my followers) will remain victorious and on the truth all the way up until the Last Hour. (Sahih Muslim, Universal Reference Number: 3551)

vs.1.0
home English