Försäkran ren båtbotten

Enligt Stockholms Stads Miljö- och hälsoskyddsnämnd ska samtliga båtar med hemmahamn i Mälaren vara sanerade från biocidfärger till utgången av år 2020. Biocider är gifter, t.ex. koppar, bly, tenn med flera som varit mycket vanliga i båtbottenfärger. Nämndens styrande referensvärden omfattar i dagsläget dock bara plastbåtar. Plastbåtar med hemmahamn i FBK, vilka fortfarande är målade med biocidfärg, kommer med anledning av detta inte att kunna ges plats i FBK hamn från och med båtsäsongen 2021. Båtar av trä och metall är således för närvarande undantagna. Som medlem i Fiskarfjärdens Båtklubb måste du före sjösättningen 2021 skriftligen intyga att din båt är biocidfri. 

Försäkran (Original blanketten att ladda ned nedan)

Jag försäkrar att min båt understiger Stockholms stads rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov. Jag kan intyga detta eftersom: … …

• [fortsättning av pdf dokumentet nedan – vg visa/ ladda ned: ”Download”]

• Här finns hela dokumentet som du får fylla i och lämna in, tack.

V.g. skicka svaren till Tina (sekreterare@fbk-bat.se) eller om utskrivet lägg det i brevlådan vid vaktlokalen.

Observera:

Om du inte har skrivare eller kan skicka det ifyllda pappret kan du mejla Tina och ange vilken kryssruta som gäller (A1, A2, A2, eller A4).

→ Det viktigaste är att svaren kommer in så snart som möjligt.

Korturl till den här sidan: bit.ly/ren-bat

En reaktion till “Försäkran ren båtbotten

Kommentarer är stängda.