Mälarprojektet Södertälje – ett hinder för oss?

Info från Jan Axelsson, Byggledare SjöV Mälarprojektet, 2021-04-23

.

Enligt miljödom ska

– grumlande arbeten i Mälaren endast bedrivas under perioden från och med den 1 augusti till isläggning sker, dock senast till den 1 mars.

– all muddring i Södertälje kanal och Linasundet, frånsett schaktningsarbeten i samband med anläggningsåtgärder, samt all dumpning inom dumpningsområde U12 Hallsfjärden ske under perioden den 1 september–31 december.

→ Vilket innebär att fritidsbåtar ej kommer att påverkas nämnvärt i samband med muddringsarbetena.

– Under 2021 måste båtfolk i princip räkna med inga hinder alls, dock bör båttrafiken ta hänsyn till eventuella *arbetsfarkoster* som ligger i kanalen så att man har så lite svall som möjligt.

+ Sjöfartsverket har beslutat att den allmänna farleden 901 i delar av Södertälje kanal och sluss avlyses aktuell period 06.00-10.30 samt 13.30-18.00, helgfri vardag.

Avlysning betyder att lotspliktiga fartyg ej får passera under dessa tider (06.00-10.30 samt 13.30-18.00, helgfri vardag) utan att ha bett om dispens.

+

Mälarprojektet på YouTube