Länkar

Länk till FBK medlemsregister
OBS! Länken öppnas inte om du kör via comhem

Bokning sjösättnings-/upptagningsdag SVI
OBS! Länken öppnas inte om du kör via comhem

Sätra varv (SVI)

FBK på facebook


Skärholmens Gård

Gästhamnar, klubbholmar och naturhamnar i Mälaren. Upplagd efter sjökortet.

SSRS Sjöräddningssällskapet

Saltsjön-Mälarens Båtförbund

Skärgårdsstiftelsen

Svenska Båtunionen

Archipelago.nu

Svenska kryssarklubben

Fendern.se

Sjöfartsverket 

Köpa/sälja båt?
Tips från försäkringsbolaget Svenska Sjö.