Förtöjning av båten

Det är viktigt att förtöja för storm och svall. Det kan se lugnt ut just nu, men skenet bedrar.


Nyttigt med några nautiska knop