Styrelsekalender

Plats När Sammanfattning Beskrivning
Online 2021-08-19 kl. 19:00 – 21:00 FBK Styrelsemöte  
Online 2021-09-16 kl. 19:00 – 21:00 FBK Styrelsemöte