Vaktinformation

Båtägare med båtavtal är skyldiga att genomföra vakttjänstgöring.

Två vaktpass per medlem och säsong är obligatoriskt.*

Från och med sin andra medlemssäsong kan medlem byta ut sina två vaktpass vid olika datum till en så kallad familjevakt vid samma datum. Medlemmen bemannar då båda vakterna under samma pass.

*Utebliven vakttjänstgöring debiteras 1600kr/vakt (familjevakt 3200kr).

Vidare kan medlem uteslutas, se stadgar för FBK §4.

Vaktinstruktioner finns publicerade i vaktlokalen samt finns bifogade i påminnelse om vakt via epost eller sms.

Vid frågor kontakta vaktchef direkt din mejlapp eller via styrelsesidan.

Bokning av vakt gör ni i medlemsregistret genom att logga in via denna länk (fbk.batdata.se)

På denna sida (fbk.batdata.se) finns det även uppgifter om reservvakter, som kan gå extra pass.

Korturl på denna sida: bit.ly/_vaktinfo