living islam - islamic tradition

Ansvarsfriskrivning:
Den här sidan härstammar från en nedlagd blog och publiceras inom ramen för en serie av texter som ska belysa olika aspekter av traditionell Islam så som den tolkas av dess representanter.
Självklart betyder publiceringen inte att man godkänner varje detalj eller utsago som görs.

Hamza Agostini är en mycket seriös och kunnig broder i Islam.

OmarKN: Livingislam.org | Livingislam.org - på svenska

t.gif 

-

Sufismen är islams hjärta – intervju med Hamza Agostini

Maj 10, 2009 

hamza-012.jpg
Hamza Agostini vänster, frågeställaren höger


Hamza Francesco Agostini är för närvarande bosatt i Uppsala där han är anställd vid Statens lantbruksuniversitet (SLU) med att utveckla metoder för återanvända avskräde. Han innehar doktors grad i agronomi och mikrobiologi.

Hamza har rest vida i den muslimska världen och inhämtat esoterisk kunskap från lärare i Sudan, Turkiet, Marocko, Algeriet och Bosnien. Han är initierad i flera sufiordnar och har även erhållit mandat att initiera andra. Innan han kom till Uppsala var han bosatt i London. Ursprungligen härstammar han från Italien, närmare bestämt hamnstaden Salerno där han föddes 1962.

Förutom vetenskap har han skrivit flera artiklar för olika internationella tidskrifter om sufism, islamisk kosmologi, metafysik och filosofi. I intervjun uppger han att det var studiet av René Guénons [1] skrifter som ledde honom till islam. Hamza står i kontakt Guénons familj, särskilt sonen Ahmed Guénon, som bor i Kairo, Egypten.

Hamza och jag är grannar och träffas i stort sett dagligen i vår lokala ”källarmoské”. Varje fredagskväll träffas ett mindre sällskap för en dhikr-session [2] i Hamzas hem. Han är, som du märker om du tittar på fotografierna, kusligt lik Ivan Aguéli.


FRÅGA: Hur blev du muslim?

HA: I mina tidiga tonår läste jag böcker av författare från den traditionella skolan, jag läste René Guénon, Frithjof Schuon [3] och Titus Burckhardt [4]. Jag upplevde att något saknades i den västerländska kulturen och sökte efter ett alternativ. Jag läste även Julius Evola [5]. Jag sökte efter ett sätt att rädda Europa.

Vi var flera som delade detta sökande. Så hände det att några av mina äldre vänner, som var intresserade av den traditionella skolan, konverterade till islam. Vi hade alla förstått att vad vi behövde var en autentisk tradition. Jag insåg mycket snart att kristendomen var död. Det var inget alternativ för mig. När jag var 17 år följde jag mina vänner och blev islam.

De kristna var emotionellt fästa vid vissa riter, men där fanns ingen djup andlighet. Det moderna Västerlandet är en anomali, det skiljer sig från alla andra mänskliga civilisationer. En av de första böcker som gjorde intryck på mig var La crise du monde moderne (1927). Innan dess läste jag Nietzsche.

Jag sökte som sagt efter en väg ut ur den moderna världens kris. Flera av mina vänner valde islam och även jag började förstå att islam var den enda bevarade traditionen.

FRÅGA: Khomeini, har du tidigare berättat, spelade en viss roll för din omvändelse?

HA: Nja, så här var det. Det är ganska märkligt, jag började utöva islam innan jag konverterade. 1979 började jag be mina dagliga böner och iaktta sharias alla bud och förbud. Och et var innan jag uttalade shahada, trosbekännelsen.

Jag fortsatte så i ungefär ett år. Det var samma år som revolutionen i Iran bröt ut och jag blev övertygad om att islam har en påverkad på historien, att Gud verkar genom islam på ett speciellt sätt. Buddhism, hinduism och även kristendomen har i stort sett spelat ut sin roll.

Jag följde vad som hände i Iran via nyhetssändningarna. I oktober 1980 uttalade jag shahada. Jag var 18 år. Khomeini visade att islam är en historisk kraft som förmår förändra verkligheten.

hamza-008.jpg

FRÅGA: Innan du blev muslim var du aktiv inom Tertia Positione [6].

HA: Jag var inte särskilt aktiv, jag var intresserad och rörde mig i miljön. Jag sökte efter något bortom ideologierna och höger-vänster dikotomin. Tredje positionen-miljön var modernismkritisk och deras analys var korrekt, men de erbjöd ingen lösning, eftersom de var icke-traditionella. De hade ingen andlig grund.

Det fanns dock en politisk rörelse i Rumänien som stod den traditonella skolan nära, det var Corneliu Codreanu-rörelsen, Järngardet [7]. De hade en grund i ortodox kristendom. Men de begick vissa misstag, det skedde förvrängningar. Men flera av Guénons-läsare hoppades på Järngardet och engagerade sig i den, en av dem var Mircea Eliade [8] och Shaykh Mustafa Valsan [9], en rumänsk lärjunge till Guénon. Men Shaykh Mustafa tyckte sedan att det fanns vissa suspekta, icke-ortodoxa inslag i Järngardet som han inte kunde förlikas med.

De enda religio-politiska rörelser som är något att ha är de islamiska. Inom Tredje positionen fanns en annan person som konverterade till islam, Claudio Mutti [10], han heter Omar nu. Han var min vän, men jag är kritisk till hur han har utvecklats.

FRÅGA: Du är invigd i flera sufiordnar. Det finns i vanföreställning i väst om att sufismen skulle vara något som är skiljt från ortodox islam. Vad är sufismen och vad har den för plats i islams ortodoxa tradition?

HA: När jag blev muslim upptäckte jag att islams hjärta är sufismen. Västerlänningar har fått uppfattningen att sufismen är något som skiljer sig från ortodoxin genom en del udda personer som påstått att de var sufier, men egentligen var bedragare. Vissa pseduo-shaykher utnyttjade västerlänningars fördomar för att få sympatier.

Sufismen är en esoterism, den betonar det inre, al-batin, och det kan i vissa fall öppna upp för heretiska sekter på samma sätt som de som exoterikerna, de s.k. dhahiriyyin, kan gå vilse, vilket skett med wahhabiterna, en heresi som tillkom i Arabien på 1700-talet.

Orientalister har också hjälpt till att skapa denna vanföreställning genom att medvetet förvränga sufismen i sina böcker. De ville förflytta sufismens rötter till hinduism, gnosticism, vilket var en del av kolonialismens projekt.

FRÅGA: René Guénon (Shaykh Abd al-Wahid Yahya) har kallats för en av 1900-talets största muslimska tänkare. Vad är din uppfattning om honom?

HA: Guénon har tilldelats en särskild roll för Västvärldens vägledning. Jag skulle inte kalla honom ”tänkare”, han var en wali, ett helgon. Han hörde till en särskild kategori som kallas al-afrad, de solitära helgonen. Han var en av Hazrat Khizr’s [11] ställföreträdare, ja, han agerade på direkt befallning av Khizr. Jag har kontakt med Guénons familj i Kairo.

FRÅGA: En landsman till dig som också influerades av Guénon var Julius Evola, ”den magiska baronen”, som var aktiv inom den fascistiska miljön under mellankrigstiden. Skall en muslim vara politisk aktiv?

HA: Evola var inte bara influerad av Guénon, de var vänner. Evola och Guénon brevväxlade under många år. All hans kunskap om traditionen kom från Guénon. Det har han sagt själv. Men Evola hade personliga idéer, han kan inte betraktas som en andlig auktoritet.

En muslim ska vara politisk aktiv, man ska försöka påverka det omgivande samhället i enlighet med sharia, den gudomliga lagen. Sharia kräver det av oss. Och utan sharia finns ingen andlighet. Du kan inte isolera dig och bara sitta och meditera och fingra på ditt radband.

hamza-010.jpg

FRÅGA: Claudio Omar Mutti, som du nämnde tidigare, kan väl ses som något av en lärjunge till Julius Evola. Mutti konverterade till islam och har haft samarbete med den islamiska republiken Iran. Vad har han för ställning inom den islamiska rörelsen i Italien?

HA: Mutti och jag känner varandra och har träffats flera gånger. Han kom som sagt från tredje positionen-miljön. Han och jag var kopplade till samma sufiordnar. Han följde sufivägen och hade en shaikh, men numera vet jag inte, han verkar vara mest sysselsatt med geopolitik.

Hans inflytande i Italien är begränsat. Han samarbetade mycket med Iran och har drivit någon moské tror jag, och kanske något kulturellt centrum av något slag. Han begick dock ett stort misstag som gjorde att han förlorade stöd från många muslimer.

Under Balkankriget gick han ut som anhängare till Serbien av geopolitiska skäl. Det borde han inte ha gjort. Han menade att de bosniska muslimerna agerade nyttiga idioter åt USA. Hans vänner i Iran tänkte annorlunda. De ville rädda muslimerna. Förutan Iran hade det inte existerat några muslimer i Bosnien idag. De skickade trupper dit, revolutionsgardister, och vapen.

Personligen är jag mycket arg på Omar Mutti för hans ställningstagande under Balkankriget. Han var beredd att offra muslimerna i Bosnien. Muttis relation med Iran blev också skadad.

FRÅGA: Jag vet att du har ägnat mycket tid åt att både studera och praktiskt utforska västerländsk esoterism och hemliga sällskap i Europa. Finns det en länk mellan rosenkreutzarna [12] och islam?

HA: Rosenkreuzarna var muslimer. De agerade på befallning av Khizr för att stävja modernismens inflytande i Europa och rädda resterna av traditionell kunskap.

De använde sig av taqiyya, förställning, och utgav sig för att vara kristna. Deras lärare fanns mestadels i Syrien och Marocko. Men de tillhörde inte någon specifik sufiorden, de stod över ordnarna, de var Khizr’s män. På den nivån finns det inga ordnar.

Man kan säga att de var en del av en ”de godas sammansvärjning” för att rädda Europa, för att samla in och bevara kunskap. Om du läser legenden om Christian Rosenkreutz ser du, fastän det delvis är dolt, att deras andliga rötter finns i den islamiska traditionen.

De riktiga rosenkreutzarna bestod av endast tolv personer. De förklädde sig till kristna, och stundtals, till judar. Den sanna kunskapen om Rosenkreutz finns idag endast hos vissa sufimästare.

FRÅGA: Vi har snuddat vid det, men jag ville veta mer om din åsikt. Befinner sig Västerlandet verkligen i en kris? Läser man tidningarna får man intrycket att det är islam som har problem, som behöver reformeras et cetera.

HA: Västvärlden är en kris. Det är en tragisk sjukdom som nu sprids till resten av världen. Det är den sjukdom som kommer att förinta mänskligheten. Västvärlden som banar väg mot tidscykelns upplösning. Vi är nu i en kritisk slutfas av Kali yuga [13]. [Vi kaller det som akhiri zaman: den sista tiden/ tidsepoken - anm. okn]

Det finns många tecken på tidscykelns slut och dessa tecken manifesterar sig nu. I en hadith säger profeten att de ”skall se Stunden komma”. Det är vad vi gör nu, vi ser Stunden komma. Vi står på tröskeln till undergången.

Men exakt när Stunden kommer vet bara Gud, det ligger i Hans händer. En av mina lärare har sagt att tiden sedan profeten Muhammed’s framträdande kan delas upp i faser som korresponderar med sura Fatihas sju verser. Varje vers delas upp i två delar, och varje del representerar ett sekel. Det har gått 14 sekel sedan profeten manifesterade sig. Och vi befinner oss således i den andra delen av den sista versen, som är ”wala dhalin”, ”de vilsna”.

Man ska veta att det finns en dold hierarki av helgon, awliyya, som styr världen med Guds tillstånd.

FRÅGA: Det påminner om uttrycket att ”sjunga på sista versen”. Finns det en dold imam?

HA: Ja, han existerar, och han vakar över oss. Han kommer att framträda i den yttersta tiden.

FRÅGA: Du är europé och muslim. Finns det någon motsättning mellan din kulturella identitet och din religion?

HA: Islam är inte avhängigt någon kultur. Du kan vara muslim och tillhöra vilken kultur som helst. Du kan vara eskimå eller pygmé. Islam lyfter fram det bästa, essensen, i varje kultur.

Man skulle kunna säga att de äkta européerna är de muslimska européerna, eftersom de är de enda som har kontakt med den primordiala traditionen av vilken den klassiska västerländska kulturen var ett utflöde och ett uttryck. De andra, icke-muslimska européerna tillhör ingen kultur, den moderna kulturen förtjänar inte kallas för en kultur. De lever i en illusion.

Om du hävdar, som många gör, att den klassiska västerländska kulturen bygger på arvet från antiken och kristendomen, ja, då är det bara muslimer som kvalificerar sig idag. Det är muslimerna som är de sanna arvtagarna till den antika kulturen och till Jesu lära.

hamza-0011.jpg

FRÅGA: Är islam förenligt med nationalism?

HA: Nej, inte riktigt, inte i modern mening. Enligt sharia skall en muslim älska sitt hemland. Du ska älska och hedra din familj, din far och din mor, därefter dina grannar och landsmän. Det bästa vi kan ge våra medmänniskor, om vi verkligen älskar dem, är islam.

FRÅGA: Vad tror du om framtiden för islam i Europa?

HA: Islam kommer att snart bli den dominerande religionen i Europa. Islam kommer att absorbera de existerande etniska grupperna. Men, det återstår att se vilken sorts islam det kommer att bli. Vi får inte glömma att även islam degenererar, liksom alla andra traditioner. Islam står under tidscyklernas lag.

På ett sätt går vi ”framåt” genom att islam sprids i Europa, det hindrar temporärt förfallet, men detta hindrar inte den nedåtgående huvudrörelsen. Vi talar om en spiral som samtidigt rör sig både upp och ned.

Även islam kommer, som du vet, i den yttersta tiden att bli en minoritetsreligion. Det ser du om du läser profetens eskatologiska utsagor. Det kommer knappt att finnas en rättfärdig människa kvar på jorden.

FRÅGA: Hur ska vi bäst missionera för islam?

HA: Du skall, säger profeten, tala med människor i enlighet med deras nivå, och på deras språk. Framför allt bör vi fokusera på att söka upp de andliga elitmänniskorna i Europa och inbjuda dem till islam. Det var vad Guénon försökte göra.

Uppsala den 10 maj 2009

Foto: A. I.

Noter

[1] René Guénon

[2] Dhikr

[3] Schuon

[4] Burckhardt

[5] Evola

[6] Tertia Positione

[7] Järngardet

[8] Mircea Eliade

[9] Shaykh Mostafa Valsan

[10] Claudio Mutti

[11] Khizr

[12] Rosenkreutzarna

[13] Kali yuga➟ Del 2 - Europeisk islam – intervju med Hamza Agostini del 2

Inga kommentarer

Ursprungligen på alazerius.wordpress.com - - old link expired (long before) 2017 -

This page from 2017-07-23