Imam Shafi'i om kunskap


"Kunskap är inte det som man lagt till sitt minne,
utan kunskap är det som man drar nytta av.

Nyttan med kunskap är stillhet, blygsel,
underkastelse och ödmjukhet inför Allah."

 

Citerat i Ibn Jama'ah: Tadhkirat as Same wa al Mutakallim fi adab al 'alim wa al muta' allim 'The memoir of the listener and the speaker in the training of the Teacher and the student,' translated by Dr. Ghifari, Noor Muhammed (Pakistani Hijra Council: Islamabad 1991) p 11

 

http://www.al-ghazali.org

2005-07-29

 

back to main

home: www.livingislam.org/