Living Islam - Islamic Tradition

[HOME]

20190207


trg4_back

Fallback


Sanningen om Salafismen


20190225

Svenska salafistiska predikanters riktiga ansikte


Islam.nu’s predikanter AF och AS kallar till Rabi’ al-Madkhali i en hel lektion. AF och AS anser indirekt att alla som är emot Madakhila är egentligen inget annat än fiender till Ahl al-Sunnah som irriterar sig på Tawhid (dvs muslimer irriterar sig på Allah). Senare dyker AS's takfirism upp mot två stora muslimska grupper, sufier och en grupp utav muslimska brödraskapet, för att citera honom:


”Sen när kriget i Afganistan skedde, så åkte shaykhen (dvs Rabi’ al-Madkhali), dit själv och var med och krigade, så han såg vad som skedde där, och han såg att dom som var med i det muslimska brödraskapet från Saudi till exempel åkte dit, dom gick med muslimska brödrarskapet i Afganistan som var grova gravdyrkare, sufister som dyrkade gravar och liknande och visade fiendskap mot Ahl al-Sunnah wa al-Jama’a som fanns där borta (dvs. Salafistiska Khawarij).”


Noter:


1. Detta är nästan en replika av den falska anklagelserna om ”gravdyrkan” som deras grundare ibn Abdul Wahhab rättfärdigade takfir och slakt mot Ahl al-Sunnah och muslimer med.


2. Enligt AS var muslimska brödraskapet ”grova gravdyrkare” och därför ”sufier” (läs Hanafi följare). Dvs oavsett om de bad, yttrar trosbekännelsen och allt, så spelar det ingen roll för att de är gravdyrkare (tills de anammar ibn Abdul Wahhabs kall).


3. Sedan citerar han ”lärda” som prisat al-Madkhali. Dessa begränsas till extrema salafistiska predikanter inkluderat Muqbil ibn al-Wad’i (som skrev en hel bok där han samlade över 100 citeringar av baktal, innovatör-förklaring och takfir på muslimernas imam Abu Hanifa) samt byxbrännaren ibn Uthaymin.


Denna sekt kallar alltså till att blind följa dessa salafistiska imamer istället för att blind följa Abu Hanifa, Shafi’i, Malik och Ahmad och deras rättsskolor. Deras strategi är:


1. Locka dessa ”okunniga muslimer” med generell dawa på sina sociala sidor, för att sedan successivt dra dem in i sekten.


2. Successivt dra muslimer ur följandet av de sunnitiska skolornas imamer genom att hävda att dom kallade folket till att ta en autentisk hadith (läs det Albani kommer med) och tolka rättsläran själv.

facebook.com

Kolla även:
Erroneous Methodology Leading To Dangerous Conclusions: Salafism And Salafi / ”Wahhabi” Related TextsΔ CET -lmod: 20210112 12:16 (UTC=12:16 -1h)