Living Islam - Islamic Tradition


HOME [https://www.livingislam.org/]20200929


Om fastan i Norden


Sh. Ahmad Valsān (rh), 2012Några råd för fastan


Om fastan i månaden Ramadhan i områden med extrema breddgrader

{ Ni som tror! Det har föreskrivits er att fasta, likaväl som det föreskrivits dem, som levde före er - så att ni må frukta Gud. } Sura 2, 183

 

Om Fastan i skandinaviska länder, en sammanfattning

 

För den som har provat fasta normalt, men det är för svårt, eller kan medföra risk för hälsan, finns här ett legalt alternativ, godkänt av framstående islamiska rättslärda.

 

Inledning

 

När fastemånaden infaller på sommaren finns det fyra sätt att fasta i Sverige. Första sättet, det vanliga, är att följa tiderna som finns, andra är att flytta till ett annat land med kortare tid, det tredje sättet att man uppskjuter fastan till hösten eller vintern, (möjligt enligt koranen.) Det fjärde sättet är enligt fatwan från 2009 som beskrivs här nedan.

 

I dessa nordiska länder har tiderna satts ur balans så att det är svårt att fasta. I sådana fall ska man beräkna bönetiderna och lämna åt sidan all de vanliga tecken som man brukar annars använda, som t ex zawāl, när det röda ljuset försvinner innan ishā, osv.

 

Det tillhör Sunnat Allah, Hans normala, vanliga sätt att handla enligt Hans visdom, när det gäller förpliktelserna, att de alltid byggs på de vanliga, normala förhållanderna. Hela koranen,  haditherna, hela Shariya talar om balans, dvs. normala, inte extrema förhållanden (al-iʿtidāl). Och profeten föddes under balanses tecken, al-mizān, så Islam är balanserad. Al-usuliyyūn och al-fuqahā har sagt att ändamålet av Lagstiftaren (al-shāri') är alltid de normala, vanliga förhållanden. Alla de islamiska reglerna och stadgarna (al-ahkām al-shar'iyyah) har tillkommit enligt det som är det vanliga, aldrig till det som är sällsynt.

(Även Ibn Taymiyya: "de normala förhållandena”).

 

Hur ska man beräkna tiderna? Se nedan hadithen enligt Sahih Muslim.

 

1.

Vid sida om att fasta i utlandet, eller om att uppskjuta fastan för somliga, finns det denna möjlighet enligt en fatwa[1] som härstammar från Muhammad Abdou, den förre Grand Mufti av Egypten, från början av 1900-talet i Kairo, Rashid Ridha och sedan olika ʿulema' bl.a. Sheikh Mahmud Shaltout, Imam för al-Azhar, eller Sheikh Gad al-Haq Ali, eller Zarqa, Ibn ʿAbdin, och många som har utfärdat liknande rättsliga utlåtande till i våra dagar med Grand Mufti Dr. Ali Gomā från Al-Azhar.

 

Svar för de som lever i länder där det är svårare att fasta för att dagen är mycket lång.

 

2.

Det finns inga tveksamheter för dem som bor i t.ex. Tromsö eller Kiruna, de ska be enl. hadithen i Sahih Muslim från al-Nawas ibn Sam'an (må Allah vara nöjd med honom), en hadith som har att göra med al-Dajjals - Antikrists - tid på jorden; där man frågade Profeten Muhammad ( sallAllahu ʿaleihi wa sallam ): (När det kommer under sista tiden) "en dag som är lika lång som ett år, kommer en dags Salah (bön) räcka för oss? (dvs. ska vi bara be fem bön och sedan inte mera?) Han sa ( sallAllahu ʿaleihi wa sallam ): "Nej, ni ska beräkna tiden.” [2]

 

För där eller nära polerna finns ingen solupp- eller nedgång.

 

3.

Hur är det då för de som bor t.ex. i Oslo, Stockholm, Helsinki? För somliga som inte kan fasta på det normala sättet, kom dessa fatwa som svar. [3]

 

De säger sammanfattningsvis att Islam kom och byggde reglerna på de normala villkoren, och aldrig på något som är extremt, ovanligt eller sällsynt. (Så säger också Ibn Taymiyya). Det innebär att när fastan går utöver ca. 18 - 20 timmar, ska man - enl. de olika ʿulema' (rättslärda) - antingen följa det närmaste landet (med vanliga tider), eller följa Meckas tid.[4] Så som för qibla, så även för att beräkna tiden för områden med extrema dag och natt förhållanden.

Det betyder att man följer tiden som folk i Mecka fastar och före fajr äter man sohour. Om de fastar 13 timmar, fastar man också här 13 timmar, sedan avbryter man sin fasta - detta i enlighet med fatwan och hadithen ovan.


Nedan ett exempel på fastan i Sverige, ett land i norden.


I) The Dawn Method → use columns 8, 9 and 16
The Dawn Method method presumes that the Muslim would like to start their fast at dawn and end it in the afternoon.


II) The Sunset Method → use columns 13, 14 and 10

The Sunset Method presumes that the Muslim would like to end their fast at sunset, which means they would start it sometime in the morning.


III) Ordinary Times → use columns 8, 9 and 10 Used for prayer times: https://www.Islamicfinder.org/


Times-of-Fast-Ramadhan-2021

Download here: http://bit.ly/tr2021haMera översiktligt:

Sunset-Dawn-Method-Prayertimes-Ramadhan20214.

Det är viktigt att påminna om den här möjligheten, för det finns kanske ungdomar, kvinnor och äldre som har mycket svårt att fasta. Och istället för att dem inte gör någonting alls, fastar de enligt en fatwa.

 

Och en fatwa är ingenting att ta lätt på, men man ska inte fasta enligt den, om man inte är övertygat och trygg med det. Man ska fasta på det sättet som man känner sig helt övertygat. Annars ska man inte använda fatwan.

..

Den som vill fasta normalt, får göra så. Islam är bredd och full av barmhärtighet - rahma, "ikhtilāf ummatī rahmah" olika uppfattningar inom Islam - inom de lagliga ramarna - är bara uttryck för Allahs barmhärtighet.

 

5.

Profet Muhammad ( sallAllahu ʿaleihi wa sallam ) sa: ʿajilū bi-l iftār, wa ākhirū suhūr: ni ska påskynda fastans slut(a), och ni ska uppskyta så länge som möjligt gryningans måltiḍ(b)

 

(a) Vid solnedgången: man ska göra adhan, duā (den är bönhört innan man dricker), sen dricker man något, t ex mjölk med dadlar, och sedan går man direkt till att be salatu-l maghrib. Därefter sittar man och äter. taʿjīl: man ska inte vänta mera.

 

(b) Vid souhour: Om man har en timme före soluppgången, ska man inte vägra att ändå äta något snabbt, (t ex youhurt, havregryn, en banan, dricka ngt.), man ska inte tänka det är för sent. Varför är det så?

 

Man frågade Huzaif Abu Yaman (må Allah vara nöjd med honom), när tog ni sohour? Han svarade: Det hände att vi åt för att fasta, men då var det an-nahar, tasahhara wa nahara illa anna shamsa lam tatlaʿaq: det var redan dag, med undantag att solen inte hade kommit upp.


Detta var i Medina, och det betyder ca. 20 minuter innan soluppgång. Och det är Profeten ( sallAllahu ʿaleihi wa sallam ) som är den mest gudfruktiga av alla muslimer. Han gjorde på det sättet.

 

Om han gjorde det ska man inte tveka att använda denna möjlighet.

 

Den som missar sohour, och sedan fastar hela dagen utan sohour, får det kanske svårt. Istället ska man äta och dricka något en timme eller en och en halv timme före soluppgången. Man tar denna sohour för att få stöd under fastans tid. En annan viktig ingrediens är en siesta någon gång under dagen, den hjälper en att vara vaken under natten för tarawih, men den är speciell i sig: Den som sover siesta (under fastemånaden) hans andetag räknas som tasbīh (yusabbih ... tasbihan), dvs. han (hon) gör andakt under sömnen.

 

6.

Och den största fitnan när man fastar är inte maten eller dryck, det är de här två:

 

Tungan och ögat.

 

Till exempel i en stad där det finns många syner som är besvärande för en fastande muslim. Man ska försöka undvika dem. Att fasta, det är att försöka vara taqqī, dvs. gudfruktig, och tungan är ännu svårare (att hålla i styr), för man kan lätt bli irriterade eller man pratar strunt; och allt detta är inte bra för den som fastar.

 

Så fasta är egentligen en jihad mot sin tunga och sina ögon, för man vill inte se eller höra saker som inte behagar Allah.

 
- - - - - - - - - 

 

[5] tawfiq -  توفيق  

 

 

[1] Fatwan finns på olika språk på http://www.dar-alifta.org

se fotnot [3a, 3b]

 

[2] The Sahabah (radi Allahu ʿanhum) asked Rasul Allah ( sallAllahu ʿaleihi wa sallam ) about the Dajjal, "O Messenger of Allah, how long will he stay on earth?” He replied, "Forty days; a day like a year, a day like a month, a day like a week, and the rest of the days like your days.” The Sahabah asked, "O Messenger of Allah, on that day which is like a year, will the Salat (prayers) of one day be sufficient for us?” Rasul Allah (sal Allahu alaihi wa sallam) replied, "No. Calculate the time (for prayer).” Sahih Muslim

 

[3a] På engelska Dar-alifta.org

[3b] På arabiska dar-alifta.org

 

[4] Bönetider i Mecka: Islamicfinder.org

[4b] Direktlänk Meckatid: http://bit.ly/1arGDEi

 

[5] Framgång enbart från Allah (swt)

[6] YouTube: حكم صيام مسلمي الدول الاسكندنافية الشيخ محمد وسام

https://www.youtube.com/watch?v=0nsjS1YeGnU

 

[7] Även: Fatwa on fasting in Ramadan during the UK summer, by Sheikh Dr. Usama Hasan (London, UK)

https://unity1.wordpress.com/2014/06/30/fatwa-on-fasting-in-ramadan-during-the-uk-summer/

 

[8] Text från Sh. Ahmad Valsān (rhm), 2012; editerad. 


Δ CET -lmod: 20210412 22:11 CEST (UTC=22:11 -2h)


.-.