Al-Bukhari: Boken Om prövningarna


Med denna vers inleder al-Bukhari sitt kapitel: Boken om prövningarna - kitabu-l fitan:


Tafsir/ översättning - koranensbudskap.se - (editerad)


{Och var på er vakt mot frestelser till det onda (prövningar), som sannerligen inte ansätter bara de orättfärdiga bland er; och tänk på att Gud straffar med stränghet.}


Tafsir/ översättning - Zetterström - (editerad)


{Och akta er för uppror, det drabbar ej uteslutande dem bland er som gör orätt; och vet att Gud är sträng i att straffa.}


Tafsir al-Jalalayn

Med ett nyttigt tillägg om hur man ska skydda sig mot prövningen:


{ Och frukta en sådan prövning, som om den skulle träffa dig, skulle den inte uteslutande träffa dem som är orättvisa (och onda) bland er men skulle omfatta dem och andra, och vägen att skydda sig mot det är att avvisa (förvägra) det onda som (annars) nödvändigtvis händer. Och vet att Gud är svår i straff mot dem som motsätter sig Honom.}

Sura 8-25English text:


And be afraid of a trial which if it were to fall upon you would certainly not fall exclusively upon the evildoers among you but would encompass them and others and the way to guard against it is to repudiate (break with) that evil which necessarily results in precipitating it; and know that God is severe in retribution against those who oppose Him.


Tafsir al-Jalalayn


Omar K Neusser

2017-07-05