HOME quranic hadith warning nasīha nawāfil dhikr ref
Denna sida även på engelska , på franska , på tyska ;
Hadīth på svenska

Ett urval

 

Att åkalla Allah helar [ditt] hjärta.
Imam Ahmad RH621

Den som bibehåller (ahyā) min Sunnah älskar mig verkligen
och den som älskar mig, är med mig i paradiset.
Anas RH1127

Den som vill vara starkare bland människorna,
ska söka sitt stöd (tawakkul) hos Allah.
Ibn Abbās RH1205

Denna Min nation (ummatī) [av muslimer] skänktes barmhärtighet -
den ska inte straffas i Nästa Livet,
men hennes straff finns i detta liv (dunyā):
[och det är] jordbävningar, mord och ödesslag (al-balāyā).
Abū Mūsa RH253

Besök [varandra] då och då [en mycket kort tid] (zur ghibban),
då kommer man att tycka om er mera (tazdad hubban).
Tabarānī RH652

Bara en begäran (du`ā) avvärjar det (gudomliga) beslutet, bara vänlighet förlänger livet,
och människan fråntas hennes försörjning på grund av de fel (synder) som har begåtts.
Thaubān, Ibn Mājah; MAM2 p.1026

Den som hälsar först är inte stolt.
Baihaqī, ʿAbdallāh Ibn Masʿūd; MAM2 p.976

 

 

 

 

vs.1.2

back to main

contact

 

2004-08-02
Last upd: Sun, Jun 18, 2006
** living ISLAM     -     Islamic Tradition **
www.livingislam.org