logo  
HOME quranic-i hadith fiqh nasīha nawāfil dhikr GFH ref
Islamic Audio - mp3 files

Om olika aspekter inom Islam
En introduktion 2

Sh. Ahmad Valsan
på svenska; Uppsala moské 2010-09-25,
i 2 delar; (à 42 & 26 min)


bit.ly/_oai2lyssna
AVdel 1

1.) Om att iaktaga den rätta balansen (i livet) mellan förhoppning och fruktan om Guds rättvisa.- Med utgångspunkt från versen: { Och din Herre äger en enastående möjlighet att förlåta människorna trots att dem begår orättvisor [mot sig själva eller dem emellan] men din Herre är [också] hård [i fråga om] att straffa. } (Sura 13, vers 6) som sammanfattar hela ödet av mänskligheten.

2.) Om att det kom en vägledare för varje nation som blev utrustat med något som passar hans tid.

3.) Om änglarna, hur många har människan?

4.) Om sex punkter som en troende, muslim måste tänka på, och som sammanfattar hela Islam.

4a.) Han (hon) ska lära sig det som leder honom (henne) till salighet i det andra livet. (ʿilmun yadulluhu illa-l ākhirati)
4b.) En god vän som hjälper honom (henne) på den rätta vägen, att nå Guds välbehag och att undvika att gå vilse eller att bli olydig gentemot Gud eller misshaga Gud.
4c.) Kunskap om sin fiende, och att vara på sin vakt mot honom. Fienden är Iblis, men också al-hawa (passionen), al-nafs (själen), och ibland ad-dunyā [den här världen].
4d.) Att reflektera över Allahs tecken (ayati-LLah). Om allt som sker - som har ett budskap [för den troende]. Hela tillvaron är som en stor, öppen bok, + positiva drömmar.
4e) Att försöka reparera [tidigare orättvisor] och undvika orättvisor mot andra (al-insāfu ilā khalqi-LLahi).
4f.) Att vara förberedd att dö, när som helst.

5.) Om tafakkur - att reflektera, fundera - Hadith: "tafakkarū fi-l khalq, wa la tafakkarū fi-l khāliq!" Ni ska reflektera över skapelsen, men inte över Skaparen. (Hans väsen = okänt). Al Abdāl (en kategori fromma människor) har 10 egenskaper, som beskrivs här.

del 2

6.) Al-qānitūn, qunūt.
Om en kategori av helgon (awliya), som heter al-qānitūn, betydelsen av qunūt.
De dyrkar Gud för Hans skull (inte för belöningens skull), därför att Han förtjänar det.
Startpunkt: man är en tjänare.

7.) Om Al-Hallāj - affären, vad som hände med honom. (fa huwa mahjūb ʿan rasūli-LLahi).

8.) Fallet med en munāfiq i Kuwait. Vad skulle Profet Muhammad (må Allahs välsignelser och frid vare med honom) säga om en person (Shia) som förolämpar Ayesha (radiy-Allahu ʿanha) profentens fru, på ett sätt som ingen muslim kan acceptera.

- Al-kāfir: En som tror på en del av koranen och förnekar en annan del. -Sura an-Nisā: {kāfirūna haqqan}.
- Aimma mudillīn: Imamer som leder folk vilse.

Däremot en riktig muslim ...

del 1: DM420352
- - FMxsc6 - chirb.it/FMxsc6

del 2: DM420353k
- - kbzPma - chirb.it/kbzPmanästa sida: Om det mest väsentliga inom Islam


 

 

For more audio-files and updates check at:
Islamic Multimedia Files And Links

 

 

 

 

vs.2.2

2021-10-27
2010-09-25

 back to main

home: www.livingislam.org/