Du`â  lailatu-n nisf  min  Sha`bânMan läser den helst 3 gånger,
varje gång med följande avsikt:

1. tûl umri fi-l khairi
2. daf`u-l balâ
3. istikhrâ `ani- nâs
=
-1. för ett långt liv i det bästa
-2. för att avvärja olyckor
-3. för att vara oberoende från andra människor
next page 

vs.1.1


home

latest update: Wed, 7 Jan 2009

2007-08-27

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org