Islam i Europa
från en intervju* med Hamza Agostini

Islam är "människornas religion".

dhikr [Inte "invandrarnas religion"]. Först av allt, innan vi är svenskar, italienare, eller vad som helst, så är vi människor. Jag skulle inte offra min själ till nationens, rasens eller stammens avgud. Det var samma sak under Profetens MHMD tid. Det fanns de som inte ville bli muslimer eftersom de inte ville "förråda" sina ätter. Profetens egen ätt, Kuraisch, bekämpade Islam på grund av sådana hänsyn.

Man måste komma ihåg att Profeten Muhammed MHMD inte var en typisk arab [av sin samtid]. Tvärtom så stred araberna mot honom och försökte utplåna Islam med alla medel. Vår religion, Islam, är inte en arabisk, utan en gudomlig, religion.

En muslim ska hedra sin far och sin mor, och ha en god relation till sina grannar och landsmän. Han ska inte klippa av släktskapsbanden även om hans släktingar har en annan religion. Inte ens om de förnekar Gud.

Islam och Väst

Europa vore inte Europa utan bidrag från muslimerna – vetenskap, filosofi, teologi och arkitektur. Allt detta är väldokumenterat och många har skrivit om det, bland annat René Guénon. [LINK]

Det är inte så enkelt som att vi har Väst på ena sidan och Islam på den andra. Det finns gott om Västeuropéer som var muslimer, särskilt italienare och spanjorer, ... som vi kan identifiera oss med och känna stolthet över. Dessutom får man betänka att hedniska Européer, såsom Germanerna, blev slaktade av Kristna korsfarare, men att de sedan anammade Kristendomen och gjorde den till en del av sin nationella identitet. Ska inte Kristna Européer kunna identifiera sig med sina förfäder eftersom dessa en gång stridit mot de Kristna?

Islamofober plockar gärna fram slaget vid Poiters som ett exempel på den så kallade konflikten mellan Islam och Väst, men då glömmer de att icke-Kristna Skandinaver, under ungefär samma epok, lite senare, var nere och brände och plundrade i Paris.

Om Kali yuga, mörkrets tidsålder, och om hinduiska begrepp

Det används mest bland folk som läser R. Guénon, helt enkelt eftersom han använde det. En annan anledning är för att det hinduiska systemet är ganska känt. Muslimernas lära om de kosmiska cyklerna formaliserades av Ibn Arabi, men ingen känner till det, knappt muslimerna själva.

Saken är den att när vi talar om mörkrets tidsålder talar vi om en sanning. Tidens lagar är precis lika verkliga som gravitationen. Därför finns de uttryckta i alla religioner. När muslimer talar om fysik kanske vi använder latinska eller grekiska begrepp, när vi talar om cyklerna, varför kan vi då inte använda hinduiska begrepp? Tidens lagar är varken Islamiska eller hinduiska, de är verkliga. Vilken terminologi man använder är egentligen oväsentligt. Tidens lagar är verkliga, det är det väsentliga.

Om man vill söka efter en muslimsk förklaring av dessa lagar kan man som sagt vända sig till Ibn Arabi. Men hans skrifter är oerhört komplicerade och svårgenomträngliga. Det finns lärare inom Akbariyya-skolan, som känner till dem och kan undervisa i dem, men de är väldigt sällsynta. Hinduernas system är lättillgängligt och bra.

Om Imam Alis ställning i Sufismen

"Jag är kunskapens stad och Ali är porten", sade Profeten Muhammed MHMD. Imam Ali (må Allah upplysa hans ansikte ) är vägen till Profetens esoteriska undervisning. Han har den högsta rangen bland alla följeslagare. Han hade fått del av en gnosis som inte delgavs någon annan. Han fick hemliga kunskaper, som aldrig blev nedskrivna. Han är Sufismens källa, våra metoder och vår dhikr kommer från honom.

Imam Ali är den talande Koranen. Om vi vill förstå Koranen vänder vi oss till honom. Han och Koranen är ett och oskiljbara. Vid en plats som heter Ghadir Khumm utnämnde Muhammed MHMD Imam Ali (må Allah upplysa hans ansikte ) till alla troendes mästare, mawla. Därför är han Sufiernas mästare.

Profeten MHMD sade: "Den som har mig som sin mawla, han har också Ali som sin mawla".

Om Bosnien och Turkiet som centrum för Europeisk Islam

turkissh-tekkeBosnien kan spela en mycket positiv roll. Europeiska muslimer har mycket att lära av bosnierna. Man får dock komma ihåg att de traumatiserats av kriget. Islam i Bosnien har överlevt alla svårigheter och är mycket vital på grund av Sufiordnarna där.

De skedde en stor Sufisk väckelse i Bosnien precis före kriget, mycket genom shaykh Fejzullah Hadzibajric, som gick bort 1990. Han var enormt lärd och mycket karismatisk. Under kriget blev bosnierna starkt medvetna om sin Islamiska identitet.

Bosnierna är ett Europeiskt folk, många är blonda och blåögda, vilket kan göra det lättare för Europeiska konvertiter till Islam att identifiera sig med dem och deras kultur. ...

En annan sak man bör komma ihåg är att Sufiordnarna i Bosnien är förlängningar av de turkiska ordnarna. Turkiet är det egentliga centret. Islam i Bosnien har en turkisk färgning. ...

Svenska muslimer som vill lära sig mer om sin religion [borde] resa till Bosnien. I Sarajevo finns det ett Islamiskt universitet som erbjuder sådana möjligheter. De är mycket sympatiskt inställda till Sufiordnar. Flera av lärarna på universitetet har studerat i USA under Seyyed Hossein Nasr och William Chittick.

Men ... det absolut bästa stället att lära sig mer om Islam är Turkiet. ... Det borde bli centret för Europeisk Islam. De har också en välbevarad, traditionell Islam. Wahhabismen är obefintlig. ... Innerst inne är turkarna religiösa, deras etniska och kulturella identitet är oskiljaktig från Islam och arvet från Ottomanerna. ... Etniska Européer som konverterar till Islam bör åka till Turkiet och ingen annanstans.

Om Hamza Agostinis shaykh, Mesud Effendi

Mesud_EffendiMesud Effendi blev 73 år gammal, han lämnade oss den 8 februari 2008. Han var Sayyid, det vill säga en ättling till Profeten Muhammed MHMD, genom Imam Hussain och Imam Musa Kazim. Familjen har funnits i Bosnien i sex hundra år men kom ursprungligen från Aleppo. Han var en berömd helare också, expert på traditionell medicin.

Vidare:

Hamza Agostini's current Shaykh is Shaykh Tajjar Deniztoker of Istanbul, who teaches according to the Rifay tariq and methods. However Hamza's first shaykh was Shaykh Haji Ali ibn Mennad al Bari (qs), of Laghouat (Algeria), who was Shadhili and Qaderi, so 70% of the awrad and adhkar are from him. Concerning the weely collective dhikr it is according to the Usul Rifay of Shaykh Tajjar and with his permission.

Slutord

Man blir inte muslim för att få det bättre som primär anledning, man blir det för att det är sanningen. Man kanske till och med får det sämre. I den här världen. Om du funderar på att bli muslim för att du "vill ha någonting", då är det kanske bättre att du låter bli.→ alazerius.wordpress.com - Europeisk-Islam-intervju-med-hamza-agostini, x L 20120706


next page 

vs.3.2


home

latest update: Tue, 6 Jul 2010

2009-05-31

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org