Muslimer läser Koranen

Muslimer läser Koranen högt och tillsammans (tartîl):

{Läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm,
med klart uttal och tanken fäst vid dess mening.}

[ Sura al-Muzammil (73) 4 ]

1.) listan (på topica ) är till för att annoncera aktuella
orter och tider - som kan ändras;

2.) vi träffs mer eller mindre regelbundet
och läser ca. 1 juz.u

3.) Vi läser i tartîl. Tartîl är att recitera varken för
fort så att orden inte kan skiljas åt,
eller för sakta så att meningen går förlorad.
Stilen är vanlig i Maghrib och Nord-Afrika.

4.) Platsen är privat eller i en moské, insA.

5.) Den hos vilken vi läser, är ochså ansvarig för att
meddela eventuella ändringar här på listan, eller per tel.Listan "m-r-k" finns hos topica:

•   http://lists.topica.com/lists/m-r-k/readnext page

 

 

vs.2.3


home

latest update: Wed, 7 Jan 2009

2002-04-27

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org