logoIslam bevittnar att
Guds ord är eviga

Svar på artikeln "Guds ord är döda" SVD 2006-02-24
Några dagar efter publiceringen hade det kommit in hundratals kommentarer till artikeln av professor i företagsstyrning Collin. Tydligen ett ämne som intresserar många av våra "moderna" medmänniskor, fast det som framfördes i själva artikeln var lätt att motbevisa.


För det första är artikeln fullspäckat med felaktigheter, som påståendet att koranen skrevs av en man eller att "deras gudar talar i presens, aldrig i futurum. Således är inte endast texten utan även gudarna tidsbundna."

Gud - och det finns ingen gud utom Gud - talar visst om framtiden, båda för de som tror på Gud och på den Sista Dagen och de som inte tror. Han talar om framtiden när de som inte följde eller idag inte följer en autentisk religiös tradition kommer att ångra sin högmod och få uppleva konsekvenserna av sitt handlande.

Det som en modern människa som Collin verkar ha mycket svårt att förstå, är att faktum att fast en helig skrift som Koranen är flera sekler (14 sekler) gammal sedan den uppenbarats, så blir den inte obsolet. En diamant som putsas och vårdas, förlorar inget av sin ljuskraft! Pappret den är skriven på och bläcket är tidsbundna, men de gudomliga sanningen och visdomen är eviga.

Eller för att vända argumentet: Bara för att den moderna människan har lärt sig olika tekniker i tillvaron, innebär inte att hennes väsen har förändrats. Skillnaden är att den moderna människan tror sig veta bättre när hon går mot den gudomliga ordningen som den är nedlagd i olika uppenbarelser, med Koranen som sista urkund. Människan är fortfarande en enhet av de kroppsliga/fysiska, själsliga/psykiska och de andliga/spirituella elementen. De måste vara till freds alla tre och i balans. Man uppnår den endast genom att följa den profetiska traditionen, som Profet Muhammad ﷺ - frid och välsignelser vare med honom - har visat oss. [_4]

Beträffande kvinnans ställning: Myten om jämlikhet har inte förbättrat varken kvinnans eller mannens position inför Gud. Ja - individuella kvinnor kan uppleva att de fick vissa dubiösa friheter och en yrkeskarriär, men det är av begränsad värde och till vilken kostnad! Efter minst 30 år av en onormal och mytiskt "kvinnokamp", har t ex kvinnomisshandeln i samhället inte minskat, skilsmässor har ökat och den psykiska och andliga krisen hos våra medmänniskor - inte minst av våra unga sådana - har förvärrats. Det finns statistik på detta.

Nej, det (post-) moderna projektet har fallerat, och det är hög tid att inse det. Människan, mest av alla den moderna människan, behöver besinna sig, vända om till Gud som är den Högsta Verkligheten, och följa Skriften och den profetiska traditionen för att vinna verklig framgång i detta, som i det tillkommande livet!

Allah säger följande: {Vi sände våra profeter med klara bevis [om sanningen] och med dem sände Vi Skriften och en Väg för att hjälpa människorna att handla rättvist. ... }
Sura 57-25

Omar K N* SVD, publicerat 24 februari 2006
< svd.se >


 

next page 

vs.3.2


home

latest update: 2012-07-10

2006-03-05

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org