Öppet brev
till Al-Baghdadi

Svar till Daesh (inte ”IS”)

Del 01 - Om det som är förbjudet/Haram→ FLIP TO LANDSCAPE VIEW for smartphone usage

bit.ly/olb_sv


Med över 125 ledande ’Ulemas underskrifter *

Offener-Brief-an-al-Baghdadi-und-ISIS


1. Det är förbjudet i Islam att utfärda fatwor utan att uppfylla alla nödvändiga krav på kunskap. Även om man skulle uppfylla ställda krav måste fatwor följa Islamisk rättsteori som definieras i de klassiska texterna. Det är också förbjudet att citera en del av en vers ur Koranen – eller en del av en vers – för att härleda en dom, utan att titta på allt som Koranen och Hadither säger i ämnet. Med andra ord: det finns strikta subjektiva och objektiva förutsättningar för fatwor och man kan inte "plocka russinen ur kakan" från Koranverser för rättsliga argument, utan att beakta hela Koranen och Hadither.

2. Det är förbjudet i Islam att utfärda rättsliga avgöranden om någonting, om man inte behärskar det arabiska språket.

3. Det är förbjudet i Islam att förenkla Shari'ah-frågor och att ignorera de etablerade Islamiska vetenskaperna.

4. Det är tillåtet i Islam [för ’ulema/de lärda] att ha olika åsikter i alla frågor, förutom gällande de grunder i religionen som alla muslimer måste veta.

5. Det är förbjudet i Islam att ignorera samtida förhållanden när man skall härleda rättsliga domar.

6. Det är förbjudet i Islam att döda oskyldiga.

7. Det är förbjudet i Islam att döda delegater, ambassadörer och diplomater; på grund av detta är det också förbjudet att döda journalister och hjälparbetare.

8. Jihad i Islam är försvarskrig. Det är inte tillåtet utan rätt orsak, rätt avsikt och utan rätt förhållningsregler.

9. Det är förbjudet i Islam att förklara människor som icke-muslim (takfir), om inte han (eller hon) öppet deklarerar misstro.

10. Det är förbjudet i Islam att – på något sätt – skada eller misshandla kristna eller några andra av som följer ”äldre tiders uppenbarelser” (bokens folk).

11. Det är obligatoriskt att betrakta Yazidier som ”bokens folk”.

12. Återinförandet av slaveri är förbjudet i Islam. Det har avskaffats genom allmän konsensus.

13. Det är förbjudet i Islam att tvinga människor att konvertera.

14. Det är förbjudet i Islam att förneka kvinnor deras rättigheter.

15. Det är förbjudet i Islam att neka barn deras rättigheter.

16. Det är förbjudet i Islam att anta rättsliga straff (Hudud) utan att följa de korrekta rutiner som säkerställer rättvisa och barmhärtighet.

17. Det är förbjudet i Islam att tortera människor.

18. Det är förbjudet i Islam att vanställa de döda.

19. Det är förbjudet i Islam att hänföra onda handlingar till Gud.

20. Det är förbjudet i Islam att förstöra Profeters och följeslagares gravar och helgedomar.

21. Väpnade uppror är förbjudet i Islam, för någon annan orsak än tydlig otro från härskaren och om denne hindrar människor från att utföra sina böner.

22. Det är förbjudet i Islam att utropa ett Kalifat utan konsensus från alla muslimer.

23. Lojalitet till en nation är tillåtet i Islam.

24. Efter Profetens ﷺ död, kräver inte Islam att någon emigrerar någonstans.

[fortsättning följer, insha Allah]

Översatt av M.H.

Läs hela brevet här: Open-Letter-To-Al-Baghdadi [pdf]
Ursrungliga URL: [ lettertobaghdadi.com ]
* En av undertecknarna är Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, från Syrien.Andra länkar:

• CNN: Syrian Scholar, Sheikh Muhammad al-Yaqoubi, condemns ISIS [ youtube ]

Sheikh Muhammad al-Yaqoubi Interviewed by Syria Comment

Quote: ”someone comes and asks you for a fatwa and then you say ’this is allowed and this is not allowed’ and then you kill people!”

2014_WBEZ's-Worldview interview with Shaykh M. al-Yaqoubi about Daesh ”ISIS”
 
download_icon

Suspected Secret Service Links


Gå till DEL 2. Öppet brev till Al-Baghdadi

next page

 

 

vs.1.3


home

latest update: 2022-09-24 update: 2015-05-29
2014-11-23


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org