Muhammad Knut Bernströms

kommentar till

Räntefrågan

ed. av Omar K NMuhammad Knut Bernström (må Allah vara barmhärtig med honom!) beskriver här* kort, det som han kunde utröna i frågan om räntan och ocker.
Och Allah vet mest och bäst!
ränta
ränta
ränta

* Muhammad Knut Bernström,
Koranens budskap, kommentar till sura 30, vers 39, sida 592

Other Links:
-next page

 

 

vs.1.3


home

latest update: 2016-10-31
2014-11-16


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org