logoTänkvärt om miljön och människans framtid
av Omar K N


En del farliga kemikalier samlas i en grupp:

EDC : Endocrine Disruptive Chemicals

Man mistänker att EDCs (Endocrine Disruptive Chemicals) skadar miljön. De finns särskilt i vattendrag (nära den kemiska industrin) där de påverkar olika vattendjurs och - som föjd befarar man - även människans fortplantningsförmåga. (Endocrine = som har med hormonhushållet och bl a fortplantningsorgan att göra. )

Det är ett känt faktum att männens spermaproduktion har sjunkit avsevärt i många länder, och att även dess kvalitet har försämrats.

Efter att forskare gått igenom ca. 61 studier från hela världen, btr bl a testikel cancer och antal spermaproduktion, har det konstaterats att spermaproduktionen (sperm count) har reducerats i många länder med 50% sedan andra världskriget.

Andra nyare undersökningar från Frankrike och Belgien tyder tom på att spermaproduktion (sperm count) minskar med 2% om året.

EDCs är bl a DDT, dioxin, pcb etc. För de är kännetecknande att de lagras biologiskt i kroppen utan att göra någon skada, tills deras mängd uppnår en viss kritisk gräns; då blir det problem.

Hos vissa fiskarter i England t ex är alla exemplar av ett kön, alla är kvinnliga, även de manliga - de har feminiserats.

Därtill kan vi påminna oss om en hadith btr sista tidens tecken: På engelska:

I heard from Allah's Apostle ﷺ a narration which none other than I will narrate to you. The Prophet ﷺ said:

"From among the portents of the Hour are the following: General ignorance (in religious affairs) will prevail, (religious) knowledge will decrease, illegal sexual intercourse will prevail, alcoholic drinks will be drunk (in abundance), men will decrease and women will increase so much so that for every fifty women there will be one man to look after them."

Anas berättade detta. Al-Bukhari vol 7, bk 69, no 483

.External Links:

•   - expired link (before 2023-02-25) (crosscurrents.org) ISLAM AND ECOLOGY, Marjorie Hope and James Young
     ("Islam has always embraced a complete environmental ethic.")next page

 

 

vs.2.3


home

latest update: Sat, 10 Jul 2010

2000-02-13

* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org