Imam Al-Suyuti om Mawlid
by Sh. G. F. Haddad

Imam Al-Suyuti skrev i sin Alhawi lil-Fatawi ett särskilt kapitel med titeln "Den goda intentionen med att fira Profetens födelse" ﷺ, där han säger att:

"Det finns en fråga som ofta ställs beträffande firandet Profetens födelse ﷺ i månaden Rabi' al-Awal, vad som är det rättsliga beslutet i detta, om det är bra eller dåligt och om den som firar detta blir belönad eller inte?"

Mitt svar är följande:
   Att fira Profetens födelse som består i att folk samlas, reciterar delar av koranen, berättar om Profetens födelse ﷺ och händelser som då inträffade, och sedan bjuder på mat vartefter man går hem,
är en av dem goda innovationer; och den som gör det blir belönad, därför att det innebär att hylla Profetens ställning ﷺ och att uttrycka sin glädje över hans ärade födelse.

(Fortsättning se den engelska delen av: )
< Fatawa of the rightly guided Imams on Mawlid, incl. Al-Suyuti >

 

andra texts:

•   Shaykh Qardawi Approves of Celebrating Mawlid
•   What Is Bidʿa (Innovation)?
•   Love Of The Prophet And Following His Example

externa länkar:

•   Fatwa: Celebrating the Prophet's Birthday (Sheikh ʿAtiyyah Saqr + Al-Qardawi)

next page

 

 

vs.2.3


home

latest update: Sun, 21 Oct 2007

2001-06-03

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org