Imam Al-Suyuti om Mawlid
by Sh. G. F. Haddad

Imam Al-Suyuti skrev i sin Alhawi lil-Fatawi ett särskilt kapitel med titeln "Den goda intentionen med att fira Profetens födelse" , där han säger att:

"Det finns en fråga som ofta ställs beträffande firandet Profetens födelse i månaden Rabi' al-Awal, vad som är det rättsliga beslutet i detta, om det är bra eller dåligt och om den som firar detta blir belönad eller inte?"

Mitt svar är följande:
   Att fira Profetens födelse som består i att folk samlas, reciterar delar av koranen, berättar om Profetens födelse och händelser som då inträffade, och sedan bjuder på mat vartefter man går hem,
är en av dem goda innovationer; och den som gör det blir belönad, därför att det innebär att hylla Profetens ställning och att uttrycka sin glädje över hans ärade födelse.

(Fortsättning se den engelska delen av: )
< Fatawa of the rightly guided Imams on Mawlid, incl. Al-Suyuti >

 

andra texts:

•   Shaykh Qardawi Approves of Celebrating Mawlid
•   What Is Bid`a (Innovation)?
•   Love Of The Prophet And Following His Example

externa länkar:

•   Fatwa: Celebrating the Prophet's Birthday (Sheikh `Atiyyah Saqr + Al-Qardawi)

next page

 

 

vs.2.3


home

latest update: Sun, 21 Oct 2007

2001-06-03

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org