Vem är Gud, Allah ?
Ett försök att förklara


Gud, Allah säger om Sig Själv:

"Jag är just så som min tjänare tror att Jag är.
Och Jag är med honom när har kommer ihåg Mig..."


Tradition av profet Muhammad ﷺ
(hela hadith qudsī här)
Någon sa också:

"Varje gång du får en tanke beträffande Gud,
vet att Han är annorlunda än denna tanke."


vidare går det här: länk

next page

 

 

vs.2.3


home

latest update: Sat, 10 Jul 2010

1999-11-09

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org