Vem är Gud, Allah ?
Ett försök att förklara


Gud, Allah säger om Sig Själv:

"Jag är just så som min tjänare tror att Jag är.
Och Jag är med honom när har kommer ihåg Mig..."


Tradition av profet Muhammad MHMD
(hela hadith qudsî här)
Någon sa också:

"Varje gång du får en tanke beträffande Gud,
vet att Han är annorlunda än denna tanke."


vidare går det här: länk

next page

 

 

vs.2.3


home

latest update: Sat, 10 Jul 2010

1999-11-09

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org