logoAllahs egenskaper

Han är En (wahid), Enåtstående (ahad), Själv (farad), Evig (samad), Bestående (qadiim),
Vetande ('alim), Maktfull (qaadir), Levande (hayy), Hörande (samii') och Seende (baSiir), Väldigt ('aziiz), Mäktigt ('aziim), Majestätisk (jaliil), Stor (kabiir), Givmild (jawaad), Förlåtande (ra.uuf), Stolt (mutakabbir), Fruktansvärd (jabbaar), Alltid Förblivande (baaq), Först (awwal), Gud (ilah), Herre (sayyid), Härskare (maalik), Allbarmhärtig (rahmaan), Nådfull (raHiim), Ivrig (mariid), Vis (Hakiim), Talande (mutakallim), Skapande (khaaliq), Försörjare (raaziq).

Det finns ingen Evighet utom Han, ingen Gud utom Han,
Han är varken kropp, gestalt, eller form;
Han är varken person, substans eller akcident;
med Honom är varken förbindelse eller skiljande;
varken rörelse eller vila, varken ökning eller minskning.

Han har varken delar, partiklar, aspekter eller ställe;
Han drabbas varken av fel eller blir överväldigad av sömn,
inte påverkad av tiden, eller specificerad av anspelningar.

Han ryms varken i rymden, eller påverkas av tiden.
Han nås varken av våra ögon,
ej heller kan våra tankar begripa Honom.

Hans egenskaper ändrar sig inte, ej heller ändrar sig Hans namn.
Han har inte slutat att vara så; och Han kommer aldrig att sluta att vara så.

Och Han är den Första och den Siste,
den Yttre och den Inre;
och Han är bekant med allting;
och det finns inget som är som Han;
och Han hör och ser allt.

Och Allah vet bäst.


- - - - - - - - - - - - -

Några av Allahs egenskaper,
nedtecknade av:
Abu Bakr al-Kalabadhi;
Kitab al-Ta'arruf li-madhhab ahl al-taSawwuf

N.B: 'Han' är hu på arabiska, utan specifikation.

next page

 

 

vs.3.2


home

latest update: 2021-01-08

1998-11-04

* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org