logo
HOME BLOG QURANIC HADITH FIQH tGFH English CONTACT hamburger menubar icon

Detta är inte Vägen
till paradiset!

Svar till Daesh (inte: ”IS/ ISIS”)

av Shaykh Abdallah bin Bayyah


bit.ly/1zQRvKd

DEL 6. Att förbjuda det onda - konsekvenser

4. Det finns många islamiska lagar som inte är plikter avsedda att utföras av den enskilde. De är istället avsedda för den politiska makten eller deras representanter. Dessa lagar rör bland annat militära insatser samt att påbjuda det goda och förbjuda det onda.

Att förbjuda det onda kan ibland medföra osäkra konsekvenser, och kräver allvarliga överläggningar som inte kan genomföras av vem som helst. Ibland kan det leda till ännu större skada och i sådana fall måste enskilda individer avhållas från att förbjuda det onda. Detsamma gäller sådana militära insatser där regeringen är den enda legitima instans när det gäller att attackera fientliga stater, att samla trupper eller undertrycka uppror.

Detta nämns i al-Qarafis Distinktioner, där han diskuterar regeringens engagemang;

Han konstaterar att enskilda personer inte kan ta på sig en sådan förpliktelse, och att det måste utföras bara av regeringen. Visdomen bakom detta tydliggörs av de grupper som vi ser i dag och som arbetar med våld för att avhjälpa fel och hur de faktiskt orsakar inre oroligheter och utbredd korruption.


Översättning: ACN


Från:
This is Not the Path to Paradise - Response to ISIS
[binbayyah.net]


Shaykh Abdallah bin Bayyah
President, Forum for Promoting Peace in Muslim Societies September 14, 2014
Abu Dhabi


Dokument skrivet av 250 muslimska lärda och tänkare.


andra länkar:
-

STARTGå till DEL 7. Begreppet "Det islamiska kalifatet"


next page

 

 

vs.1.3


home

latest update: 2021-09-27 -- (2016-10-30
2014-12-21


* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org