Öppet brev
till Al-Baghdadi

Svar till Daesh (inte ”IS”)

DEL 15 Kalifat & nationell tillhörighetbit.ly/2EhOs3x


Tweet


Det finns tre nivåer av dem som inte genomför Shari'ah: otro (kufr), de som bryter mot lagen (fusuq) och är orättvisa (dhulm). Den som hindrar Shari'ah från att överhuvudtaget praktiseras i ett muslimskt land är en icke-troende, men den som inte genomför en del av det eller bara genomför dess högre ändamål är endast syndig. I vissa länder begränsas genomförandet av Shari'an på grund av frågor som har att göra med [ett lands] suveränitet på vilken den nationella säkerheten beror på, och detta är tillåtet.

Sammanfattningsvis säger Ibn Abbas[52] att den som inte implementerar Shari'ah är en ond missdådare, men han är inte en icke-troende och uppror mot honom är förbjudet. Ibn Abbas radiyaa sade att styra med annat än Guds bud är "otro eller nästan otro.” Han sa även: "Det är inte otro (kufr) som de menar; [för att] det är inte en otro som kastar en ur religionen."


22. Kalifatet

Det råder enighet (ittifaq) bland de muslimska lärda att ett kalifat är en skyldighet för Umman. Den muslimska Umman har varit utan ett kalifat sedan 1924 CE. Dock kräver ett nytt kalifat muslimernas konsensus och inte bara från några i ett av världens hörn. Omar ibn al-Khattab radiyaa sa: "Den som lovar trohet till någon utan vederbörligt samråd med Muslimer har lurat sig själv; och varken han eller den man som han lovade trohet till bör följas, för han har riskerat bådas liv."[53]

Att utropa ett kalifat utan konsensus är uppvigling (fitnah) eftersom det ställer majoriteten av muslimerna som inte godkänner det utanför kalifatet. Det kommer också att leda till många konkurrerande kalifater kommer att träda fram, och därigenom kommer det uppstå uppvigling och disharmoni (fitnah) bland Muslimerna. Denna osämja nådde sin topp när sunni-imamerna i Mosul inte ville svära trohet till dig och ni dödade dem.

I ditt tal citerade du följeslagaren [till Profeten Muhammad saws] Abu Bakr al-Siddiq radi-Allahu `anhu: "Jag har fått auktoritet över er, och jag är inte den bästa av er." Detta väcker frågan: vem gav dig auktoritet över Umman? Var det din grupp? Om så är fallet, då har en grupp på högst flera tusen utsett sig som härskare över en och en halv miljard muslimer. Denna attityd är baserad på en korrupt cirkulär logik som säger: "Bara vi är muslimer, och vi bestämmer vem kalifen är, vi har valt en och den som inte accepterar vår kalif är inte muslim." I det här fallet är en kalif inget annat än en ledare för en viss grupp som deklarerar mer än 99% av muslimerna som icke-muslimer. Å andra sidan, om du erkänner de en och halv miljarder människorna som muslimer, hur kan du inte konsultera (shura) dem om ditt sk. kalifat? Således möter du en av två slutsatser: antingen du instämmer med att de är muslimer och att de inte utsåg dig som kalif över dem – och i så fall är du inte kalifen - eller, den andra slutsatsen är att du inte accepterar dem som muslimer, i så fall är muslimerna en liten grupp som inte är i behov av en kalif, så varför överhuvudtaget använda ordet "kalif”? Sannerligen måste kalifatet uppstå genom konsensus av muslimska länder, organisationer av islamiska lärda och muslimer över hela världen.


23. Nationell tillhörighet

I en av era tal sa du: "Syrien är inte för syrier och Irak är inte för irakier.”[54] I samma tal uppmanade du muslimer från hela världen att invandra till områden under kontroll av den "islamisk staten” i Irak och Levanten. Genom att göra så tar du rättigheterna och resurserna i dessa länder och distribuerar dem till människor som är främlingar i dessa länder, trots att de är av samma religion. Detta är precis vad Israel gjorde när det bjöd judiska bosättare utomlands för att invandra till Palestina, vräka palestinierna och tillskansa sig deras förfäders rättigheter och landområden. Var finns rättvisan i det?

Enkelt uttryckt, patriotism och kärleken för sitt land motsäger inte islams läror, snarare härleds kärlek för sitt land från tron, och är både instinktiva och och en Sunnah. Profeten ﷺ sade, medan han tilltalade Mecka: "Huru sköna land du är, och älskad av mig. Vore det inte för att mitt folk tvingade mig att lämna, skulle jag inte ha levt någonstans."[55] För patriotism och kärlek till sitt land finns det många bevis från Koranen och Sunnah. Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!) säger i Koranen: { Om Vi befallde dem att ge sina liv eller att överge sitt land, skulle bara ett fåtal av dem göra det;} (Al-Nisa ', 4:66). Fakhr al-Din al-Razi kommenterade: "Att lämna sitt land är lika med dräpa sig själv."[56] Och enligt Anas Ibn Malik radiyaa, ”skulle profeten ﷺ, när han såg Medinas stadsmurar när han återvände från sina resor, påskynda takten av sin kamel, och om han satt på en häst, lät han den den galoppera på grund av sin kärlek till Medina.[57] Ibn Hajar sade: "Denna Hadith är ett bevis på Medinas storhet, och att det (ur ett rättsligt hänseende) är tillåtet att älska sitt land och att längta efter det.[58]

Anmärkningar:

 

52: Berättad av al-Hakim i Al-Mustadrak 'ala som-Sahihayn, (vol. 2, s. 342).

53: Berättad av Al-Bukhari i Kitab al-Hudud, nr. 6830,

54: BBC nyheter på nätet, 1 juli 2014,

55: Berättad av al-Tirmidhi i Kitab al-Manaqib, nej. 3926; och i Sahih Ibn Hibban (vol. 9, s. 23).

56: Mafatih Al-Ghayb, Al-Razi (vol. 15, s. 515) i exeges av Al-Anfal, 8:75.

57: Narrated by Al-Bukhari in Kitab al-Hajj, no. 1886.

58: Fath Al-Bari, Ibn Hajar (vol. 3, p. 621).

Översatt av A.J.• nästa del följer här [LINK]
Läs hela brevet här: Open-Letter-To-Al-Baghdadi [pdf]
Ursrungliga URL: [ lettertobaghdadi.com ]
* En av undertecknarna är Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, från Syrien.Andra länkar:

• CNN: Syrian Scholar, Sheikh Muhammad al-Yaqoubi, condemns ISIS [ youtube ]

2014_WBEZ's-Worldview interview with Shaykh M. al-Yaqoubi about Daesh ”ISIS”

 
download_iconSTARTGå till del 16 Emigration & slutsats

next page

 

 

vs.1.0


home

latest update: 2015-11-14
2015-11-14


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org