Öppet brev
till Al-Baghdadi

Svar till Daesh (inte ”IS”)

DEL 17 Ett uttalande från Ali bin Abi Talib (karram-Allahu wajhahu)→ FLIP TO LANDSCAPE VIEW for smartphone usage

-


Tweet

Nu'aym ibn Hammad berättar i Al-Fitan, att den fjärde kalifen, Imam Ali Talib kAw sa:

“När du ser de svarta flaggorna, stanna där du är och rör varken händer eller fötter. Därefter kommer ett svagt och obetydligt folk dyka upp. Deras hjärtan kommer att vara som järnfragment. De kommer att ha en stat. De kommer varken att uppfylla sina förbund eller överenskommelser. De kommer att kalla till sanningen, men de kommer inte att vara sannfärdiga människor. Deras namn kommer att vara föräldranamn* och deras alias [nisba]* [*fotnot: kunya, dvs. Abu Dawood etc.], kommer att härledas från orter. Deras hår kommer att vara böljande likt kvinnors hår. Denna situation kommer att förbli tills de blir oeniga sinsemellan. Därefter kommer Gud frambringa sanningen genom vem Han vill.[65]

Man frågar om Ali bin Abi Talibs (karram-Allahu wajhahu) uttalande - som är återberättad av Al- Bukharis lärare (Nu'aym bin Hamad) över 1200 år sedan i sin bok Al-Fitan – referar till den "islamisk staten”?Är det möjligt att förstå uttalandet på följande sätt?

"När du ser de svarta flaggorna": Den "islamiska statens" flaggor är svarta.

"Stanna där du är": det vill säga, stanna där ni är, oh muslimer, och anslut er inte till dem.

"och rör varken händer eller fötter": dvs hjälp dem varken ekonomiskt eller med utrustning.

"Därefter kommer ett svagt och obetydligt folk dyka upp": det vill säga "svaga" och "obetydliga" beträffande förståelsen av religion, moral och religionsutövning.

"Deras hjärtan kommer att vara som järnfragment": dvs de kommer att hänsynslöst döda krigsfångar och på ett grymt sätt tortera människor.

"De kommer att ha en stat": Sedan nästan ett sekel har ingen påstått sig vara ett islamiskt kalifat förutom den nuvarande "islamisk staten" i Irak och Levanten.

"De kommer att uppfylla varken sina förbund eller avtal": Den "islamisk staten" uppfyllde inte sitt avtal med Sha'etat-stammen efter att stammen hade lovat dem trohet; den "islamiska staten" slaktade dem faktiskt i hundratal. De dödade också journalister.

"De kommer att kalla till sanningen": Den "islamiska staten” kallar till islam. "Men de kommer inte att vara sannfärdiga människor": Sannfärdiga människor är barmhärtiga. Profet Muhammad ﷺ sa: "Uppvisa barmhärtighet och du kommer att visas barmhärtighet."

"Deras namn kommer att vara föräldraattributioner (föräldranamn - kunya)“: som: 'Abu Muthanna', 'Abu Muhammad', 'Abu Muslim' och så vidare. "Och deras alias kommer från städer och orter': som: 'al-Baghdadi', 'al-Zarqawi', 'al-Tunisi' och så vidare.

"Deras hår kommer att vara böljande likt kvinnors hår": "Islamiska statens" krigare har just sådant hår.

"Tills de blir oeniga sinsemellan": Liksom tvisterna mellan den "islamisk staten” och dess överordnade, Jabhat al-Nusra (al-Qaida i Syrien). Striderna mellan dessa två har lett till cirka 10.000 dödsfall under ett enda år.

"Därefter kommer Gud frambringa sanningen genom vem Han vill": genom en tydlig och korrekt islamisk proklamation (som det här öppna brevet).

Den vise Luqman säger i Koranen:
{ Käre son! Även om det [som du har gjort] väger så litet som ett senapskorn och [ligger dolt] i en klippa eller i himlarna eller i jorden, skall Gud låta det komma i dagen. Guds [vägar] är outgrundliga; Han genomskådar allt och är underrättad om allt.} (Luqman, 31: 16).

.-.

Anmärkningar:

65: Narrated by Nu’aym ibn Hammad in Kitab Al-Fitan, Hadithno. 573.
[Slut av texten.]


Översatt av A.J.

Läs hela brevet här: Open-Letter-To-Al-Baghdadi [pdf]
Ursrungliga URL: lettertobaghdadi.com (problem with this site 20230130)
* En av undertecknarna är Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, från Syrien.Andra länkar:

• CNN: Syrian Scholar, Sheikh Muhammad al-Yaqoubi, condemns ISIS [ youtube ]

2014_WBEZ's-Worldview interview with Shaykh M. al-Yaqoubi about Daesh ”ISIS”

 
download_iconSTART

next page

 

 

vs.1.0


home

latest update: 2022-09-24 update: 2015-11-14
2015-11-14


* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org