Vem är kafir?

OmarKN

Bortsett från det faktum att det är Allah (swt) som vägleder människorna och att det är Han som (slutligen) dömer dem på Domedagen, är det som intresserar oss här vilka människor vi kan vara säkra på att de är kāfir eller icke troende.
Som sagt vet man bara en person som kāfir genom hans attityd gentemot islam. Om han är aktiv fiende så är han kāfir. Annars kan man inte bedöma ty det är bara Gud som vet vad finns i hjärtan.
För en fördjupad behandling av denna fråga se ”Vem är de icke troende?
”Några av de främsta argumenten från Sh. Hamza Yusufs avhandling”.

En kāfir är den som riktar sin fientliga hållning mot Islam eller muslimerna - med handen, ordet eller pennan. Han är en kāfir, om han tillhör någon religion eller är inte.

Definitionen är från Koranen, det refererar till de som påstår att de tillhör skriftens folk, men de som inte respekterar Islam eller muslimerna. I koranen: De som driver er från era hus (Sura 22-40), och de som kämpar mot er religion, dessa människor kommer att uppfattas som kuffār. De som respekterar och inte strider mot, de ska respekteras likadant.

Vissa människor håller inte med vissa saker från Islam, om de uttrycker sitt missnöje på ett rationellt, respektfullt sätt kan det diskuteras och förklaras, ingen skada skedd.

De som inte följer Profeten ( sallAllahu `aleihi wa sallam ), eller har en ”bristfällig” tro, kallar koranen inte kāfir, därför att de tillhör skriftens folk, de har sina rättigheter, de ska kunna utöva sin religion, deras ägodelar och också deras heder ska respekteras, och att man kan gifta sig med deras kvinnor; allt det där gör att skriftens folk uppfattas inte som kāfir.

De uppfattas inte som kāfir därför att de har rättigheter enligt koranen, men den som tar i vapen, ord och penna mot Islam och muslimerna, då kommer han förlora dessa rättigheter.

Kāfir: de som täcker över (gömmer, döljer) sanningen, dvs. de vet att det är sant, men de vill inte erkänna det. Det är de som har fått höra sanningen men förnekar den, de kallas kāfir (Sura 2-6).

Kāfir (vantrogen) kan också betyda ”gudlös” (Sura 4-151), det beror på sammanhanget. Den kritiska gränsen är positionen mot Islam, antingen en positiv attityd eller en negativ attityd.

Av detta följer att om en icke-muslim behandlar muslimer på ett normalt och korrekt sätt, ska han inte betraktas som kāfir, också därför att det inte kan sägas att han har fått rätt kunskap om islam, medan han bor i Väst med sin anti-Islam propaganda.

Men Allah vet mest och bäst!

se även:
A Survey of The Essential Criteria For: Who Are The Disbelievers? Sh. Hamza Yusuf