logoMissförstånd om islam
Några exempel på missförstånd och resulterande angrepp på islam

0. Islam beskrivs på fel sätt

1. Islam attackeras under jämlighetens täckmantel

2. Islam attackeras under förevändning av att de mänskliga rättigheterna kränkts0. Islam beskrivs på fel sätt

1. Islam attackeras under jämlighetens täckmantel

1.1 Diskussionen om 'kvinnors plats i moskén och i islam', och om 'svenska värderingar bör gälla i en moské'

'kvinnors plats i moskén och i islam', och 'ska svenska värderingar gälla i en moské' / diskussion på SR - P1

1.2 Öppet brev till riksdagsledamot Carina Hägg

Till redaktionerna för dagstidningar, TV och radio

Öppet brev till riksdagsledamot Carina Hägg (soc-dem) från muslimska kvinnor i Sverige

Bästa Carina Hägg

Vi skriver till dig med anledning av din JämO-anmälan av Stockholms moské. Vi hör att du som socialdemokratisk riksdagskvinna lagt in en anmälan till JämO mot att män och kvinnor ber i separata utrymmen i Stockholms nya moské. Du säger bl.a. (citerat ur Stockholms Metro 27/6). "Jag tycker dessa kvinnor utsätts för förtryck. Separationen från männen är ju inte självvald".

Vi, kvinnliga representanter för olika muslimska organisationer runtom i Sverige, vill med detta brev uttrycka vår bestörtning över att våra folkvalda representanter agerar på detta sätt. Vi känner inte alls igen oss i den här beskrivningen. Det förekommer numera allt oftare att personer som inte själv utövar vår religion påstår sig företräda oss muslimska kvinnor, utan att ens ha talat med oss. Det är desto allvarligare när du som folkvald representant talar över våra huvuden på det här sättet. Att upplysa om Islams enkla grunder beträffande det här ämnet blir därför en hjärtesak.

Den rituella bönen i Islam, som utförs fem gånger om dagen har enda sedan Profeten Muhammads tid utförts så att män och kvinnor ber i skilda led. Detta av andliga och rent praktiska skäl. När man i Islam ber gör man det till Gud, man avskärmar sig från omgivningen och fokuserar sig på sin kärlek och tacksamhet inför Gud. Avskildhet underlättar då det ger en fridfull omgivning där kvinnans integritet tillgodoses.

När profeten Muhammad (Guds frid och hälsningar vare med honom) samlade den tidiga muslimska församlingen till bön i mosk'en i Medina, så stod männen främst, kvinnorna längst bak och barnen i mitten. Den tidens moské var en enkel konstruktion av dadelpalmsstammar med skuggande palmblad, där alla samlades på samma plats. Det arrangemang som Profeten anvisade var ett sätt att ge kvinnorna ett visst mått av avskildhet. Senare tiders moskéer byggdes med mer sofistikerad arkitektur, som på olika sätt tillgodoser kvinnornas behov av en enskild plats, men ändå tillåter fullt deltagande i gudstjänsten. Den moské som nyligen öppnats i Stockholm har löst saken genom att bygga en balkong, där kvinnor kan vistas ostört, men ändå befinner sig i samma rum, och kan se och höra allt som försiggår i moskén. Detta är en traditionell typ av moskéarkitektur som är vanlig i både muslimska och icke-muslimska länder. Det finns inget som principiellt hindrar kvinnor från att be i den del som är avsedd för män, men det är inte tillåtet för män att vistas i kvinnornas avdelning - det är vårt eget rum, fredat från manlig insyn.

Den enda moské i världen där män och kvinnor rör sig i blandat sällskap är al-Haram i Mecka, moskén som byggts kring Ka'ba. Där kretsar kvinnor och män från alla världens hörn gemensamt kring Ka'ba och vandrar tillsammans mellan de båda kullarna Safa och Marwa. Men när tiden för bön är inne och böneropet ljuder, så delar sig mängden i olika led - kvinnor för sig och män för sig. Det är något som sker spontant, för överallt i den muslimska världen gäller samma regel.

Döm om vår förvåning när vi nu läser dina invändningar mot separata utrymmen. Syftet med vår bön att söka närhet till Gud på det sätt som vår religion föreskriver. Om detta betraktas som jämställt eller ej ur politisk synpunkt är sekundärt.

Nu avskrevs den här anmälan ganska snabbt av JämO. Men principfrågan kvarstår. Vi kommer inte, oavsett jämställdhetslagar eller moskéarkitektur att be i samma led som männen, helt enkelt därför att det strider mot vår religions påbud. Vi skulle önska att du och andra folkvalda visade litet större respekt för oss muslimska kvinnor och vår religion.

Carina, vi skulle vilja inbjuda dig till ett besök hos oss i moskén, i ogenerad kvinnomiljö. Det är vår förhoppning att ett informellt, avslappnat samtal - systrar emellan - skulle kunna bidra till ökad förståelse och till att minska de spänningar som din anmälan gett upphov till. Vi hoppas att du vill svara på vår inbjudan.

Undertecknat

- ordf Internationella Muslimska Kvinnounionen, Skandinaviska avd.
- ordf Internationella Muslimska Kvinnounionen, Svenska avd., samt vice ordf Lunds Muslimska Kvinnoförening
- ordf Internationella Muslimska Kvinnounionens Stockholms avd., samt ordf Kvinnoavdelningen i Islamiska Kulturrföreningen i Husby
- Al-Ghazali-Institutet för Islamiskt lärarnde (kvinoorganisation)
- ordf. Islamiska Kvinnoföreningen i Stockholm
- ordf somaliska kvinnoförenignen "Hawo Tako"
- ordf Kvinnojouren Soumayah
- ordf. Norrköpings Islamiska Informationscenter
- ordf. Islamiska Kvinnoföreningen i Göteborg, samt ordf. Muslimsk Kvinnohjälp
- ordf Internationella Muslimska Kvinnoföreningen, Göteborg
- ordf Stödföreningen för turkiska kvinnor, Göteborg
- ordf Swedish Mekteb (Islamisk barnverksamhet)
- förskolechef på Förskolan Mångården, Stockholm
- kassör, Förskolan Nymånen, samt ordf Muslimska Kvinnors Idrottsförening
- ordf. Förskolan Ljuset
- ordf. Förskolan Gryningen


1.3 En Muslims funderingar btr. JämO-anmälan

Asalam aleikum!!

Bästa systrar jag är rörd över er aktion, där ni visar att vi ni inte vänder andra kinden till. Jag ska med stort intresse följa hur media kommer möta brevet. Det finns risk för att det kommer mörkas och tystas ned. Då har ju Carina Häggs (soc-dem) budskap liksom överlevt. Jag har aldrig,då menar jag ALDRIG någonsin hört någon enda syster yttra missnöje över att få utföra bön på annan plats än männen. Det är ju en del av vår tro!!Subhan Allah!!

Carina Häggs (soc-dem) attack är inget annat än en välplanerad aktion för att ytterligare svärta ned Islam. Det såg för stunden bra ut för Islam i media. Direktsändning av moskéinvigningen där imamen talade om att moskén skulle bidra till stabilitet i samhället osv, samt att många svenskar uttalat sig positivt om moskén.

Dråpslaget var bara att vänta på. Jag förstod att det skulle komma i någon form. Men att det skulle vara så ogenomtänkt och genomskinligt kunde jag inte drömma om.

Jag är även chockad över riksdagsledamoten och muslimen Nalin Baksi, som påstod att vår imam Abdul-Haqq för att i princip stå för en fundamentalistisk syn på Islam då man endast förespråkar att alla människor enligt FN:s deklaration för mänskliga rättigheter har rätt att utöva vår religion.

Vi vill inte förvanska vår religion som kristendomen gjort.Vi vill desuttom aldrig ha något "Ecco Homo" inom Islam,vilket "vissa" politiker tycks vilja driva oss emot.

Själv frågar jag mig om jag ska undvika socialdemokraterna i fortsättningen.Först Carina Häggs (soc-dem) attack sedan har vi Göran Perssons projudiska och sionistiska politik(och tystnad inför våra systrar och bröders förblödning i Tjetjenien). Det blir liksom för mycket för mig. Jag vill ej lägga min röst på något som motarbetar Islam.

återigen stor ära till våra systrar
A. A.

1.4 Vi kan tala för oss själva

- Muslimsk kvinna slår tillbaka mot s-riksdagskvinnan Carina Hägg i tidningen www.dagen.com, Nya Dagen 00-07-05, x L 20120706 eller samma artikel via e-post

 

 

2. Islam attackeras under förevändning av att de mänskliga rättigheterna kränks

2.1 Omskärelse av pojkar

Två moderater i riksdagen vill stoppa omskärelse av pojkar under 15 år men vad händer då med religionsfriheten?

(1:12 min in på programmet - 2002-10-25, 11 min , x L 20120708 )

Imam Abdu-l Haqq Kielan försvarar Islams profetiska livsmönster och Muslimernas religion på Sveriges Radio, i programmet 'Studio Ett'. , x L 20120708

 

2.2 Islams okunnika motståndare har höjt sina arroganta röster, men stoppats av människor med förnuft i behåll:

Citat ur Arbetet 00-08-31:

Skånepartiets ledare, Carl P Herslow, har åtalats för hets mot folkgrupp.
Åtalet grundar sig på en motion från 1998 där Skånepartiet under rubriken "Förbud mot islamisk verksamhet i Malmö" föreslår att kommunfullmäktige beslutar om "...förslag till förbud mot all förargelseväckande islamisk religionsutövning i Malmö"
.

...

Liberala Ungdomsförbundet Malmö, LUF, ansåg att motionen var så kränkande för muslimerna i Malmö att de polisanmälde Skånepartiet. Nu har Lars Marmén vid åklagarmyndigheten i Malmö väckt åtal mot Carl P Herslow för hets mot folkgrupp.

...

I motionen, som Herslow ansvarar för, står bland annat att läsa "...när religionsutövningen i det dagliga livet medför kränkningar, grova kränkningar, ja till och med mord, då reagerar vi." och "Om muhammedanerna tvunget vill utöva sin religion i det dagliga livet får de flytta till ett islamiskt land. Eller i varje fall till en annan kommun än vår".

Carl P Herslow kommenterade åtalet och menade att han var emot att åklagaren gav sig på honom och att ett sådant åtal hindrar "yttrandefriheten och den demokratiska processen."

Kommentar: Vad enskilda muslimer gör, är deras ansvar. Detta gäller i vilket land som helst. Islam föreskriver att lagerna i det land man befinner sig i ska självklart åtlydas, så länge de inte inbjuder till månggudadyrkan och obscenitet. Dessutom är det så att för ett land, en stad eller ett grannområde där uppriktiga muslimer lever är detta mycket fördelaktigt och positivt och för alla en stor välsignelse.

Hela artikeln i www.arbetet.se - 2000-08-31
Fortsättningen på historien har inte kunnat följas upp.

next page

 

 

vs.4.3


home

latest update: 2021-03-22

2000-07-02

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org