logoMuslimska kvinnors roll
enligt Jamila från Yemen

Vi muslimer är arvtagare till en antik visdom, egyptisk,indisk och mesopotamisk.
Vår uppgift är att vårda den åt hela mänskligheten.

Islams religiösa medvetande är metahistoriskt, centrerat till en trohetspakt mellan Gud och de mänskliga varelser (1) på jorden, en trohet som profeterna då och då kommit för att påminna människorna om.

Vår mission är att upprätthålla och värna om de gudomliga uppenbarelsernas andliga innebörd, den (2) esoteriska innebörden, som följaktligen är giltig bortom tid och rum.

Endast på så sätt kan vi undvika att duka under för den historiska processen, vilket sker i det kristna Västerlandet, där Kyrkans dogmatiska skicklighet och Skrifternas bokstavliga mening fått ersätta den profetiska inspirationen och den andliga hermeneutiken (*).

Vår roll som muslimska kvinnor är att återfinna Traditionens djupaste innebörd (3) för att för hela världen kunna peka på en väg som inte leder till mänsklighetens undergång."

Jamila från Yemen,

i Alliata, Vittoria; Friheten bakom slöjan


I originalet stod föjande:

(1->)
'en trohetspakt mellan Gud och andarna till de mänskliga varelser
som tidigare levt på jorden.'

(2->) den hemliga, esoteriska innebörden

(3->) genom att leta i minnet hos folk och trosåskådningar

(*) hermeneutik: tolkningskonst, förståelselära

next page

 

 

vs.2.3


home

latest update: Sat, 10 Jul 2010

1998-11-13

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org