logoWadud's Väg
av Sh. G. F. Haddad

se även: A COLLECTION OF FATWAS AND LEGAL OPINION
on the issue of WOMEN LEADING PRAYERS

Ett stort antal muslimska kvinnor har spelat en väsentlig roll i att föra religionen Islam vidare - från Profet Muhammad ( frid och välsignelser vare med honom ) ﷺ och hans efterföljare - inklusive dess texter och praxis från de första århundraden till vår tid. Men i hennes "första fredagspredikan av en kvinna" enligt en artikel i The Guardian från 2005-03-19 citeras Dr. Amina Wadud med följande ord: "Kvinnor hade inte rätt att (ha) input i den grundläggande paradigm av vad det betyder att vara muslim."

Ett exempel av Waduds "grundläggande paradigm" är hennes refererande till vår Skapare som "Han," "Hon," "Det." Artikeln fortsätter, "särskild kontroversiell är att Wadud regelbundet ersätter det arabiska ordet för Gud, Allah, med pronomen han, hon, det när hon menar att Guds allestädesnärvaro utmanar genderdefinitionen." Det verkar här att Dr. Wadud i denna något sliten ilhad [att avvika från hur Guds namn och egenskaper som det finns bevis för ska uppfattas enligt den islamiska traditionen: deviating-in-Allah's-names, x L 20120703 ] av Guds namn följer den självutnämnde Pir Wilayat Khan och dess synkretistiske, perennialistiske "Sufi Order of the West." Ännu mera relevant är att hon återupplivar dess hutlöshet genom att försöka att injicera det i huvudfåran och förvirra inte bara några lyckliga få utan så många andra som möjligt.

Sociologen i amerikansk Islam Dr. Yvonne Haddad citeras i samma artikel att "folk i Amerika tror att de kommer att bli förändringens avantgarde, men för arabiska muslimer i Mellanöstern ser man amerikanska muslimer tills vidare som vid religionens rand."

I en intervju med titeln "Dr. Amina Wadud leder umman i ett historiskt bön" från naseeb.com, x L 20120703 , den 2005-03-19 citeras hon med följande:

1. "Slutsatsen var att ijtihadprincipen kommer att användas för att upphöra med slaveriet även om koranen inte förespråkar dess omedelbara slut."

Även om det stämmer att koranen inte anbefaller slaveriets omedelbara slut så förespråkar den säkerligen dess omedelbara slut genom att jämställa i många verser slavernas befrielse med frälsning och gudsdyrkan.

2. "Koranen bemödar sig att utrota tidigare negativa sedvänjor mot kvinnor och gick vidare till rättvisa. Vi måste förstå att detta gjordes för 14 sekler sedan. Vid den tiden var det inte ens möjligt att föreställa sig spirituell jämlika kvinnor."

Snarare det var för 14 sekler sedan möjligt att se kvinnor med högre spirituell rang, för att inte tala om spirituell jämlika kvinnor, som förklarar Profeten ( frid och välsignelser vare med honom ) ﷺ i hans glödande hänvisningar till hans första fru Khadija, till hans yngsta fru Aisha, hans dotter Fatima, flera kvinnor från Muhajirun och Ansar och kvinnorna från tidigare epoker som Asia, faraons fru, och sedan den mest sannfärdige Jungfru Maria och andra.

3. "Vi är medlemmar av vår samtidshistoria. Vi gör historia, vi imaginerar vår framtid."

Föreställningen att "vi gör historia" är kärnan till qadarism (absolut fri vilja) som Dr. Amina Wadud uttrycker här rätt tydligt när det annars förblir mera implicit i de flesta av hennes påståenden om historia, 'empowerment' och förändring. Tron i qadar som Profeten ( frid och välsignelser vare med honom ) ﷺ undervisade i, är att det är Allah som gör historia och att dess slut har redan nedtecknats medan vi förblir ansvariga för våra handlingar (i motsats till fatalismens och determinismens irrläror).

4. "Att leda salat (tidebön) betyder hängivenhet till ritualen och samtidigt möjlighet för kvinnornas deltagande."

Att leda salat är en väsentlig aspekt (hay'a) av en gudomlig anbefallen pelare av gudsdyrkan. Profeten ( frid och välsignelser vare med honom ) ﷺ beskriver denna pelare som det centrala stödet för Religionen, kungjorde att den kommer vara det första punkten vid den Siste Dagens räkning och varnade oss i hans sista andetag att inte sätta det på spel.

5. "Inom ramen för en intellektuell utveckling, anser alltid sund förnuft som underlägsen och otillräcklig jämfört med hadith och fiqh."

Intelligens är hadithens och fiqhs själ och de är - av alla mänskliga tal som vi känner - deras största förespråkare. Som Profeten ( frid och välsignelser vare med honom ) ﷺ sa, "för den som Allah önskar ofantlig av det goda, kommer Han skänka superlativ förståelse av Religionen."

6. "Den slutgiltiga analysen är att varje människa är ansvarig för att vara en khalifa som måste handla som ansvarig att lyda Gud, enligt deras bästa sätt att förstå experters interpretationer lika väl som att diskutera alternativen från erfarenheter av det verkliga livet."

Det ovan låter som en "ingen ledare, bara mig och jag själv" kultur revolution som gör av sig med fjättrarna av: {fråga de som kommer ihåg [Gud] mycket}, {och över varje lärd finns det en som är mera lärd}, {och [lyd] de som har auktoritet över dig} och {håll fast vid Allahs rep och separera inte} som så många manliga restriktioner, och ersätta de istället med subjektivismens och empirismens avgudar. Varje människa är ansvarig för hans eller hennes egna handlingar och är förpliktigad att följa det gudomliga lärosystemet oavsedd om de förstår dess expertinterpretationer eller om de har diskuterat såkallade alternativen på empirisk basis. Khilafa är inte en obestämd artighetstitel som kan användas som svepskäl att upplösa Muslimernas kategoriska plikter till meningslös relativism.

7. "Den andre kalifen av Islam, Hazrat Omar samlade inte in bytet som det skrivs i koranen. Att ta bytet var en allmän vana på en tid när koranen uppfattades mera bokstavlig."

Våra länsherrar Abu Bakr, Omar, ʿUthman och ʿAli samlade alla in bytet och delade ut det på samma sätt i bokstav och koranens anda. Att det fanns några exempel på missnöje ifrågasätter på inget vis deras förståelse av koranen som något mindre bokstavlig än vid Profetens tid ( frid och välsignelser vare med honom ) ﷺ . Det finns ingen skillnad i den grundläggande koraniske fördelningen av bytet hos de fyra rättledda kaliferna och de fyra imamer från tiden av Abu Baker till ʿAlis tid, må Allah vara nöjd med dem.

8. "Tolkningen att jag skulle vara tyst och sitta ned var inte den metoden som jag skulle använda för att leva Islam. Jag kan inte vara en handlande människa eller en khilafa om jag inte är ärlig med det som finns i mitt hjärta."

Kvinnan som stod upp och korrigerade sin khalifa (vår länsherr Omar) mitt i hans jumuʿa predikan tydligen "höll tyst och satt ned," men hon talade med både kunskap och en rättvisekänsla, inte bara om endast rättvisa utan kunskap, för han försvarade henne; dessutom förblev hon hela tiden inom de koraniska begränsningar av {vi hör och lyder}. Hon praktiserade nasiha med det största modet: inom [det islamiska rätts-]systemet, inte genom att försöka att stöta systemet i ryggen med hotelser om omstörtning och misstro från något gömsle. Denna kvinna vann här och i det kommande livet och hon skulle ha vänt och flytt vid blotta idén att vara sin egen khalifa.
< se: en relaterat begivenhet hos Profeten ﷺ >

9. "VIBES: Är det sant att kvinnorna före islam var modigare och mera rättframma än de i senare Islams tid?" Dr. Amina Wadud: "Nej, det kan jag inte hålla med. Ta Profetens fru Khadija. Hon var inte i stånd med att sköta sin egen affärsverksamhet utan en manlig representant."

Hurså? Att vår Moder Khadija hade manliga anställda betyder inte automatisk att hon inte kunde klara av sin egen affärsverksamhet utan en manlig representant.

10. "Faktum är att en blandad gemensam bön är inte på något vis ett företräde av någon sort, men helt enkelt ett offentlig tillkännagivande som skulle leda till positiva känslor. Jag är klar över att denna enstaka handling inte kommer att förändra samfundet, men den är en symbol för möjligheterna som finns inom Islam."

Aldrig någonsin i dess historia har vår Umma förädlats av symboler för möjligheterna av kaos som (alltid finns där som) alternativ för människor och för samhällen. Snarare har Umman förädlats av det som är symbolisk av idéalerna inom Islam.

Den dhikr som Allah, den Allrahögste, garanterar oss att beskydda inkluderar den sanna betydelsen, inte bara koranens bokstav. Tahrif eller manipulerandet som koranen fördömer avser Torans meningen framför dess bokstav. Att införa denna tahrif in i Islam lanseras nu framför våra ögon i denna ögonblick. Det första steget i denna tahrif är att separera koranen från dess hermeneutik, sunnan. Det slutliga steget är att hon "inte är överens med koranen" själv, som Dr. Amina Wadud citeras att ha sagt i en ny artikel i Q-News av Nazim Baksh med titeln "Waking up to Progressive Muslims." <ez/dc/prgm_e.html>

"Varje nyhet är tilltalande." (talessätt)

GF Haddad

next page

 

 

vs.2.5


home

latest update: 2012-07-05

2007-02-11

* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org