logo - living islam : Islamic tradition  
HOME quranic hadith fiqh Q nasîha nawâfil tasawwuf dhikr pdf_files__ texts_GFH Q&A
references invitation english français deutsch svenska español italiano other lang. contact topics

At-taHiyyâtu - Hälsningens ord

 


At-taHiyyâtu Hälsningens ord

At-taHiyyâtu li-LLAHI-zzakiyâtu li-LLAHI  TTayyibâtu wa SSalawâtu
Alla hälsningar, välsignelser, goda gärningar och bön tillhör ALLAH!
(eller: tillhör Dig, oh ALLAH)

Assalâmu 'aleika ayyuha-nnabiyyul-karîm wa raHmatu-LLAHI wa barakâtuhu
fred vare med dig, oh du budbärare och ALLAHs barmhärtighet och välsignelser !

Assalâmu 'aleinâ wa 'alâ 'ibâdi-LLAHI SSâliHîna
fred vare med oss och med ALLAHs rättfärdiga tjänare !

Ashhadu an lâ ilâha illa-LLAH(u)
Jag bevittnar att det finns ingen gud utom ALLAH och

waHdahu lâ sharîka lah(u)
Han är en och har ingen partner

Ashhadu anna MuHammadan 'abduhu wa rasûluhu.
jag bevittnar att Muhammad är Hans tjänare och budbärare

ALLAHUMMA Salli 'alâ Sayyidinâ Muhammad(in)
Oh ALLAH ! välsigna vår mästare Muhammad

wa 'alâ âli Sayyidinâ Muhammad
och familjen av vår mästare Muhammad

Kamâ Saleita 'alâ Sayyidinâ Ibrâhîm(a)
så som Du har välsignad vår mästare Ibrâhîm

wa 'alâ âli Sayyidinâ Ibrâhîm
och familjen av vår mästare Ibrâhîm

wa bârik 'alâ Sayyidinâ Muhammad
och var barmhärtig över vår mästare Muhammad

wa 'alâ âli Sayyidinâ Muhammad
och familjen av vår mästare Muhammad

Kamâ bârakta 'alâ Sayyidinâ Ibrâhîm
så som Du har varit barmhärtig över vår mästare Ibrâhîm

wa 'alâ âli Sayyidinâ Ibrâhîm
och familjen av vår mästare Ibrâhîm.

Innaka Hamîdun majîd fi-l 'alamîn
Oh Du är den mest prisade, den underbaraste i hela universum.

 

 

Gå till den arabiska transkriberingen
Gå till den arabiska transkrib. enl. Al-Bukhari
Gå till den svenska översättningen

Gå till sura al-Fatiha, arabisk transkrib..

Back To Main Page


1999-07-27
2018-03-01