logo - living islam : Islamic tradition  
HOME quranic hadith fiqh Q nasîha nawâfil tasawwuf dhikr pdf_files__ texts_GFH Q&A
references invitation english français deutsch svenska español italiano other lang. contact topics

At-taHiyyâtu - Hälsningens ord

 

At-taHiyyâtu - Hälsningens ord

Alla hälsningar, välsignelser och goda gärningar och bön tillhör ALLAH!
(eller: tillhör Dig, oh ALLAH)

fred vare med dig, oh du budbärare
och ALLAHs barmhärtighet och välsignelser !

fred vare med oss och med ALLAHs rättfärdiga tjänare !

Jag bevittnar att det finns ingen gud utom ALLAH och

Han är en och har ingen partner

jag bevittnar att Muhammad är Hans tjänare och budbärare

 

Oh ALLAH ! välsigna vår mästare Muhammad

och familjen av vår mästare Muhammad

så som Du har välsignad vår mästare Ibrâhîm

och familjen av vår mästare Ibrâhîm

och var barmhärtig över vår mästare Muhammad

och familjen av vår mästare Muhammad

så som Du har varit barmhärtig över vår mästare Ibrâhîm

och familjen av vår mästare Ibrâhîm.

Oh Du är den mest prisade, den underbaraste i hela universum.

 

 

 

 

Gå till den arabiska transkriberingen
Gå till den arabiska transkrib. enl. Al-Bukhari
Gå till den arabiska transkrib. med svensk övers.

Gå till sura al-Fatiha | Gå till sura al-Fatiha, arabisk transkrib.

Back To Main Page


1999-05
2018-03-01