logo - living islam : Islamic tradition  
HOME quranic hadith fiqh Q nasīha nawāfil tasawwuf dhikr pdf_files__ texts_GFH Q&A
references - english français deutsch svenska español italiano other lang. contact topics

 

Al-Fatiha

I svensk tolkning

 

I Allahs namn, den All-Barmhärtige All-Nådfulle

Lovad vare ALLAH, Herre av alla världar

Den All-Barmhärtige, All-Nådfulle

Domdedagens konung

Endast Dig tillber (dyrkar) vi, endast Dig ber vi om hjälp

Led oss på den rätta vägen

Deras väg vilka Du bevisat nåd, vilka ej drabbats av (Din)

vrede och som ej går vilse.

Deras väg vilka Du bevisat nåd,

vilka ej drabbats av (Din)

vrede och som ej går vilse.

 

 

 

 

Gå till Al-Fatiha på svenska |Nästa sura | Gå at-taHHiyātu | Back To Main Page


99-05-24
99-10-09