logo - living islam : Islamic tradition  
HOME quranic hadith fiqh Q nasīha nawāfil tasawwuf dhikr pdf_files__ texts_GFH Q&A
references - english français deutsch svenska español italiano other lang. contact topics

 

Sura Al-Kāfirūn - De Otrogna

{ 109 }
I svensk tolkning

 

I Allahs, den Barmhärtige Förbarmarens namn!

1. Säg: Ni otrogna!

2. Icke ska jag dyrka vad ni dyrkar

3. Och icke ska ni dyrka vad jag dyrkar.

4. Icke dyrkar jag vad ni dyrkat

5. Och icke dyrker ni vad jag dyrkar

6. Ni har er religion, och jag har min.

 

 

Tillbaka |Till at-taHHiyyaatu | Till huvudsidan


99-05-24