logo
HOME BLOG QURANIC HADITH FIQH tGFH English CONTACT hamburger menubar icon

Detta är inte Vägen
till paradiset!

Svar till Daesh (inte: ”IS/ ISIS”)

av Shaykh Abdallah bin BayyahDEL 10. En varning till ungdomarna i den muslimska världen

Slutligen en varning, i synnerhet till ungdomarna i den muslimska världen, så att de inte blir bränsle för stridigheternas och korruptionens eldar i den här världen och blir bränsle för helvetets eld på Räkenskapens Dag.

Vi uppmanar dem att vara uthålliga, trots de tomma påståenden och löften som de konfronteras med och att leva i enlighet med den islamiska lagen, så att de inte luras att förväxla lögn med sanning. Detta gäller i synnerhet dem som inte behärskar arabiska och inte förstår Koranens språk.

Ingen muslim ska bannlysas så länge han eller hon inte säger eller gör något [som bryter mot Shari`a] som är absolut entydigt och som inte är öppet för alternativa tolkningar.
Profeten ﷺ  Guds frid och välsignelser vare med honom, förklarade att bara att förbanna en muslim är att avvika och att döda honom är otro.

Gud har förklarat att den mänskliga själen är helig:

{ Ta inte det liv som Gud har gjort heligt, utom med lagens rätt.} Koranen, 16: 151

För Gud är att döda en själ detsamma som att döda hela mänskligheten:

{ Om någon dödar en människa, utom som vedergällning för mord eller för att ha spridit sedefördärv i landet, är det som om han har dödat hela mänskligheten, medan om någon räddar ett liv, är det som om han har räddat livet på hela mänskligheten.} Koranen, 5:32

En tradition från Profeten ﷺ  Guds frid och välsignelser vare med honom, lyder: "En troende kommer fortfarande att ha ett visst spelrum när det gäller hans religiösa plikter, så länge han inte spiller blod med orätt."

Må Guds sublima frid och välsignelser vara med vår mästare Muhammad, hans anhöriga och hans följeslagare.

Abdallah bin Bayyah.Allah vet mest och bäst!


Översättning: ACN

Från:
This is Not the Path to Paradise - Response to ISIS
[binbayyah.net]

Shaykh Abdallah bin Bayyah
President, Forum for Promoting Peace in Muslim Societies September 14, 2014
Abu Dhabi


Dokument skrivet av 250 muslimska lärda och tänkare.


andra länkar:
-

START
next page

 

 

vs.1.0


home

latest update: 2021-09-27 -- (2015-02-09
2015-02-09


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org