logo
HOME BLOG QURANIC HADITH FIQH tGFH English CONTACT hamburger menubar icon

Detta är inte Vägen
till paradiset!

Svar till Daesh (inte: ”IS/ ISIS”)

av Shaykh Abdallah bin Bayyah

DEL 2. Ett uttalande till den muslimska världen och dess ledare


Reflektera över frågan varför?

I mars 2014 deltog mer än 250 islamiska lärda och tänkare från hela världen i ”Forumet för att främja fred i muslimska samhällen” i Abu Dhabi.

Ett av målen för dessa ledare lärde på Forumet var att lägga grunden för en gemensam ståndpunkt som svar på de mycket allvarligaste hoten som den muslimska världen har ställts inför i dag under denna i sin historiens kritiska fas.

Den allvarliga situationen manifesteras på följande sätt:


• Att hotets ovanliga karaktär är utöver det vanliga framgår av de exempellösa våldsnivåer som utövas, och där alla typer av krigföring används. Detta inkluderar t.o.m. massförstörelsevapen, som somliga medborgare i samma land använder mot varandra.

• Detta våld har en omfattande räckvidd, vilket framgår av den expanderande geografiska ytan som sträcker sig över allt större områden i muslimska och arabiska länder. Konflikterna är nära på att sprida sig till andra regioner.

• Dessa konflikter tenderar att utvecklas till är eviga konflikter, utan något slut i sikte, och detta är numera normen.

• De idéerna och den psykologin som är förknippade i samband med detta våld är tydliga. Denna dimension förstärker de tre dimensionerna ovan […], eftersom dessa konflikter har producerat de mest extrema idéer, de mest bisarra fatwor (juridiska påbud), och de mest fanatiska och uppviglande yttranden/åsikter.

Diskursen har fyllts med fruktansvärda fatwor med domar om bannlysning, om avvikande beteende, omoral, och kätteri. Dessa fatwor har motiverat blodsutgjutelse, medan de bortser från den islamiska lagens mandat om civil lydnad, respekt för liv, och att avstå från splittring, oavsett hur moraliskt degraderade ett samhälle blivit. Istället finns det olämpliga krav på att engagera sig i jihad och att ta itu med det onda i samhället utan att uppfylla villkoren för att göra det, vilket har lett till ännu mer lidande.

• Denna konflikt har internationella konsekvenser och befläckar Islams anseende i hela världen. Vissa beskriver vår tro som “en terroristreligion” och arbetar för att åtala Islam och dess anhängare enligt kapitel 7 i FN-stadgan.
Översättning: ACN

NB: Alla ord i hakparenteser […] och […] är mina kommentarer,
men Allah vet mest och bäst!

Från:
This is Not the Path to Paradise - Response to ISIS
[binbayyah.net]


Shaykh Abdallah bin Bayyah
President, Forum for Promoting Peace in Muslim Societies September 14, 2014
Abu Dhabi


Dokument skrivet av 250 muslimska lärda och tänkare.


andra länkar:
-

STARTGå till DEL 3 - Att stärka den muslimska världens "immunförsvar"


next page

 

 

vs.1.2


home

latest update: 2021-09-27 -- (2014-11-28
2014-11-13


* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org