logo
HOME BLOG QURANIC HADITH FIQH tGFH English CONTACT hamburger menubar icon

Detta är inte Vägen
till paradiset!

Svar till Daesh (inte: ”IS/ ISIS”)

av Shaykh Abdallah bin Bayyah


DEL 3. Om att stärka den muslimska världens "immunförsvar"

Några av de rekommendationer som gavs på “Forumet för att främja fred” inkluderade det brådskande och trängande behovet av att återuppbygga Muslimernas umma och att återställa dess beståndsdelar på de individuella, samhälleliga och institutionella nivåerna.

Forumet framhävde också den stora vikten av att stärka den muslimska världens "immunförsvar", så att det kan hantera den extremism och det våld som finns inom den, oavsett vad detta våld riktas mot eller hur det började. Tiden är nu inne för de muslimska samhällena - för individer och politiska enheter - att arbeta tillsammans för det som är rätt och gott och för att placera mänsklighetens och världens högre intressen över personliga intressen. Världens muslimer måste föra dialoger och utveckla former för samarbete som en strategi för att ta itu med sina problem.

Under de senaste veckorna och månaderna har våldets omfattning bara påskyndats och blivit mer urskillningslöst och destruktivt, och det lämnar inga samhällssegment eller religiösa samfund opåverkade. Dessa trender har Forumet förutspått och varnat för, och vi måste snabbt arbeta fram och genomföra de förslag och rekommendationer som finns i deltagarnas rapporter och presentationer.
För alla som är upprörda över tillståndet i den muslimska världen och längtar efter dess reformation skulle “Forumet för att främja fred” vilja påminna om och göra er uppmärksamma på följande:

I denna tid, i synnerhet, är det de lärdas och religiösa myndigheternas ansvar att skydda liv. Ingen vettig människa kan förbli likgiltig inför lidandet och förlusten av liv i den muslimska världen. Hur är det då för dem som har lovat Gud att de kommer att göra vad på dem ankommer för att upprätthålla fred och rättfärdighet? Verkligheten är den att mycket av det som händer i dag ges religiösa förevändningar och förankras – med orätt – i religionen.

Förövarna använder bannlysning (takfīr ), anklagelser om förräderi, eller krav på att införa islamisk lag i krigstid. Det verkar som om dessa personer inte har hört talas om Bishr bin Artahs tradition eller andra välkända traditioner som är tillämpliga i sammanhanget. De anklagar också monoteister för att utöva polyteism, och de hävdar att de bara bemöter orättvisor. Även om påståendet om orättvisor är sant, är deras handlingar ändå fel, eftersom de används för att främja lögn och osanning, och för att få lögnen att framstå som sann. Eftersom en del av dessa "ledare" hävdar att de är religiösa, orsakar de ännu större förvirring.

Samtidigt missar medierna inga tillfällen att skapa ytterligare rökridåer och på så sätt blir folks uppfattningar och bedömningar ännu osäkrare. Av dessa skäl finns det ingen ursäkt för lärda och ledande muslimer att inte uppfylla sin skyldighet att skapa klarhet och ge råd åt den muslimska världen. Detta för att släcka krigens bränder och för att stoppa blodsutgjutelsen genom att vi förenas i sanning och samarbete för att främja det goda och rätta.

{ … utan samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap. Och frukta Gud! Gud straffar med stränghet.} (K. 5: 2)
Översättning: ACN

Från:
This is Not the Path to Paradise - Response to ISIS
[binbayyah.net]


Shaykh Abdallah bin Bayyah
President, Forum for Promoting Peace in Muslim Societies September 14, 2014
Abu Dhabi


Dokument skrivet av 250 muslimska lärda och tänkare.


andra länkar:
-

STARTGå till DEL 4 - Missförstånd om den islamiska lagen


next page

 

 

vs.1.1


home

latest update: 2021-09-27 -- (2014-11-28
2014-11-22


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org