logo
HOME BLOG QURANIC HADITH FIQH tGFH English CONTACT hamburger menubar icon

Detta är inte Vägen
till paradiset!

Svar till Daesh (inte: ”IS/ ISIS”)

av Shaykh Abdallah bin BayyahDEL 8. Fredlig samexistens med religiösa minoriteter

6. Alla former av förtryck och aggression mot religiösa minoriteter står i direkt motsättning till vår religions värden. I själva verket kallar Islam till fredlig samexistens med religiösa minoriteter, till att beskydda dem, och hota dem som skadar dem med straffet i livet efter detta.

Detta framgår av den muslimska världens meritlista, som inte har sin like i historien, när det gäller fredlig samlevnad med religiösa minoriteter, utöver det grundläggande mänskliga kravet på lika rättigheter och skyldigheter.

Därför är varje aggression av något slag eller tvång för att konvertera någon oacceptabelt. Påtvingad konvertering är ogiltig enligt islamisk lag. Islam har ingenting att göra med detta, vilket framgår av Koranen:

2_256c

{ Det finns inget tvång i religionen. } (K. 2: 256).


7. Strid och konflikt för annat än självförsvar, och för att avvärja aggression är inte i enlighet med islamiska värderingar och handlingssätt, trots att vissa försöker ge detta ett sken av rättfärdighet. Sådana handlingssätt är främmande för Islams syn på livet; i den islamiska traditionen har förstörelsen aldrig setts som en grund för framgång; den betraktas snarare som ett resultat av okunnighet och fanatism, och följden av förtryck samt ett uttryck för frustration och hämndbegär.

Våra värderingar är avsedda att ingjuta förtroende och kärlek i människors hjärtan, att driva bort lögnen med sanningen, utan fiendskap, och att svara på oförrätter med tålamod, nåd och förlåtelse:

2_190e

{ Kämpa för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen.} (Koranen, 2: 190).

{ Avvärja ont med gott.} (Koranen, 18:54) Allah vet mest och bäst!Översättning: ACN

Från:
This is Not the Path to Paradise - Response to ISIS
[binbayyah.net]

Shaykh Abdallah bin Bayyah
President, Forum for Promoting Peace in Muslim Societies September 14, 2014
Abu Dhabi


Dokument skrivet av 250 muslimska lärda och tänkare.


andra länkar:
-

STARTGå till DEL 9. Inskärpa fred som mål och prioritering
next page

 

 

vs.1.1


home

latest update: 2021-09-27 -- (2015-11-24
2015-01-05


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org