logo
HOME BLOG QURANIC HADITH FIQH tGFH English CONTACT hamburger menubar icon

Detta är inte Vägen
till paradiset!

Svar till Daesh (inte: ”IS/ ISIS”)

av Shaykh Abdallah bin Bayyah


ln.is/r3WTQ

DEL 9. De muslimska samhällena måste inskärpa fred som mål och prioritering

De muslimska samhällena måste inskärpa fred som mål och prioritering. Detta bör ske med hjälp av tydligt angivna muslimska och allmänmänskliga värden, genom att belysa fredens och försoningens rättsliga aspekter, dess villkor, principer, universaler och partikularer. På detta sätt kan harmonin återställas, förvrängda uppfattningar rättas till, och kärlek och harmoni kan utbredas, medan bannlysningens, ärekränkningens, och konfliktens tyglar kan dras åt, så att förnuftets och förståelsens kultur åter kan resa sig. Folk kommer då att sträva efter att främja det gemensamma bästa och avvärja samhälleliga skador, medan de följer visdomens väg, så att muslimerna kan utöva sin religion utan att känna sig främmande och utan att förtvivla.

{ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ }

{ Fördriv det onda med en god handling. } & { De … fördriver (avleder det onda) ont med gott (med det goda!) } Koranen, 23:96; & Koranen, 28:54.

Av dessa skäl uppmanar vi ännu en gång de religiösa lärda, filosofer, författare, pionjärer, medier, bloggare och aktivister att, i sociala medier, ta på sig uppgiften att föra ut detta budskap, hävda dess betydelse för att skapa harmoni i samhället, och utveckla en färdplan för att främja en fredskultur i de muslimska samhällena. Vi kräver en ideologisk översyn av läroplaner och övriga program och en detaljerad analys av den tidsålder vi lever i; dess behov, krav, idéer och verktyg.

Studier i de religiösa vetenskaperna måste gradvis främjas och höjas till en högre nivå av förståelse, tillsammans med överväganden, reflektion, tolkning, juridiska resonemang, och en förståelse för den kontext i vilken koranverserna blev uppenbarade. På detta sätt kan de primära texterna - både deras uttalanden och förståelsen därav - omprövas, partikularerna kan ledas tillbaka till universalerna, och det anseende rättsskolorna (madhhabs) hade för deras förmåga att hantera meningsskiljaktigheter kan återställas.

Detta är inte en uppmaning att ändra eller ersätta vår heliga skrift; snarare handlar det om att gå tillbaka till dess väsen och de ursprungligen avsedda implikationerna med hjälp av alla tillgängliga forskningsmetoder. Först då kommer vi att inse hur expansiv och öppen Shariah är och hur barmhärtig, inkluderande, och full av visdom den är. Därigenom tydliggörs de olika lösningar som kan hämtas från Sharia, tillsammans med dess anda och mål. Detta är ett akut behov.

De religiösa lärda och imamer måste modigt sträva efter att uppnå det, för att rädda vårt samfund [Ummah] från ett ändlöst stridande. Politiker och andra samhälleliga företrädare måste arbeta för att avlägsna förtryck. Dessutom bör världsorganisationerna vara rättvisare och känsligare för de händelser som äger rum i vår region.Allah vet mest och bäst!


Översättning: ACN

Från:
This is Not the Path to Paradise - Response to ISIS
[binbayyah.net]

Shaykh Abdallah bin Bayyah
President, Forum for Promoting Peace in Muslim Societies September 14, 2014
Abu Dhabi


Dokument skrivet av 250 muslimska lärda och tänkare.


andra länkar:
-

STARTGå till DEL 10. En varning till ungdomarna i den muslimska världen
next page

 

 

vs.1.1


home

latest update: 2021-09-27 -- (2015-01-26
2015-01-26


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org