Öppet brev
till Al-Baghdadi

Svar till Daesh (inte ”IS”)

DEL 11 Skriftens folk, Jizyah, Yaziderna→ FLIP TO LANDSCAPE VIEW for smartphone usage

bit.ly/2EgU3HF


Tweet

Så hur kan någon ta till svärd mot andra, utan Hans medgivande, bara för att han eller hon tror att de inte dyrkar Gud som Han förtjänar? Ingen dyrkar Gud som Han förtjänar, utan Hans lov. Den mer grundläggande frågan om shirk är omtvistad bland araberna, eftersom Profeten ﷺ må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade: ”Djävulen har förlorat hoppet om att de som ber på den arabiska halvön kommer att dyrka honom, men han avser att skapa osämja bland dem.”[40]


10. Skriftens folk

Skriftens folk: Angående de arabiska kristna, gav ni dem tre val: jizyah (skatt), svärdet eller konvertering till islam. Ni målade deras hem röda, förstörde deras kyrkor, och i vissa fall plundrade ni deras hem och egendom. Ni dödade några av dem och fick många andra att fly från sina hem med bara livet i behåll och ingenting annat än kläderna på ryggen. Dessa kristna var inte i strid mot Islam eller överträdare, de var tvärtom vänner, grannar och medborgare.

Ur Shari'ans juridiska synvinkel faller de alla under tidigare avtal som är cirka 1400 år gamla, och jihads regler gäller inte dem. Några av deras förfäder kämpade tillsammans med Profetens, må Gud välsigna honom och ge honom frid, armé mot bysantinerna; och har därmed varit medborgare i staten Medina sedan dess. Andra är enligt avtal som garanterades dem av Omar ibn Al Khattab, Khalid ibn al-Walid, Umayyaderna, Abbasiderna, Ottomanerna och deras respektive stater.
Kort sagt, de är inte främmande i dessa länder, utan snarare, de tillhör de infödda folken i dessa länder sedan den förislamiska tiden; de är inte fiender, utan vänner. Under de senaste 1400 åren har de försvarat sina länder mot korsfararna, kolonisatörer, Israel och fört andra krig, hur kan ni då behandla dem som fiender? Gud säger i Koranen:


60_8

{ Gud förbjuder dig inte att behandla dem vänligt och ta itu med dem rättvist. Gud när det gäller dem som inte för krig mot dig på grund av religion och inte fördriver er från era hem. Gud älskar de opartiska.} (Al- Mumtahanah, 60: 8)

Jizyah


När det gäller jizyah, så finns det två typer i Shari'ah (islamisk lag). Den första typen är den som tas ut medan folket är ”lätt att besegra.” Detta gäller för dem som kämpade mot Islam, som det framgår av Guds ord:

{ Bekämpa de som inte tror på Gud, och inte heller på den Sista Dagen, och som inte förbjuder det som Gud och Hans Sändebud har förbjudit, inte heller utövar religionen I sanning och uppriktighet, bland dem som fått skriften, tills de betalar jizya.} (Al-Tawbah, 9: 29) Detta klargörs genom föregående vers i denna sura. Denna vers avser dem som i förebyggande syfte attackerade Muslimerna:

{ Vill ni inte bekämpa ett folk som bröt sina löften och som är avsedda att driva ut Profeten ﷺ må Gud välsigna honom och ge honom frid, avseende att nitiera mot dig först? Är ni rädd för dem? Gud är mer värdig din frukyan om ni är troende.} (Al-Tawbah, (K. 9:13)[41]

Den andra typen av jizyah tas ut av dem som inte för krig mot Islam; den tas ut av dem i stället för zakat (som det bara är muslimer som betalar och som är högre i procent räknat än jizyah ) genom ett förbund och utan hårdhet. Omar ibn al-Khattab gick med på att kalla det "välgörenhet" (sadaqah). Jizyah deponeras sedan till statskassan och fördelas bland medborgarna, inklusive behövande kristna medborgare så som Omar gjorde under sitt kalifat.[42]


11. Yaziderna

Yaziderna: Ni stred mot Yaziderna under jihads flagga, men de varken kämpade mot er eller mot muslimerna. Ni betraktade dem som satanister och gav dem valet att antingen dödas eller tvingas in i Islam. Ni dödade hundratals av dem och begravde dem i massgravar. Ni förorsakade död och lidande för hundratals andra. Hade det inte varit för ett amerikanskt och kurdiskt ingripande, skulle tiotusentals av deras män, kvinnor, barn och äldre ha dödats. Dessa är alla avskyvärda brott. Ur Shari'ans juridiska synvinkel är de Sabier (Magianer), eftersom Profeten ﷺ må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade: "Behandla dem som ni behandlar Skriftens folk!"[43] Alltså de är Skriftens folk. Gud säger:

{ Sannerligen, de som tror, ​​och de av judarna, och sabéerna, och de kristna, och Magiaer och polyteister - Gud kommer förvisso döma mellan dem på Uppståndelsens dag. Förvisso är Gud över allting, är Vittne.} (Al-Hajj, 22: 17)

 

Anmärkningar:

 

40: Berättad av Muslim i Kitab Sifat al-Qiyamah wal-Jannah wal-Nar, nr. 2812

41: Al-Tabari säger i sin Tafsir (Vol 6, s 157..): "I Guds ord: "Bekämpa de som inte tror på Gud, och inte heller på den Yttersta Dagen ... "det finns ingen negation av betydelser av nåd och amnesti ... Om de går med på att bli besegrade och betalar Jizyah efter strid, är det tillåtet att benåda dem avseende förräderi eller om de planerade att bryta så länge de inte för krig utan att betala Jizyah eller vägrar att följa lagen som gäller dem.

42: Jurister tillåter upphävandet av Jizyah om vissa av dem går med den muslimska armén, som skedde vid tiden för Omar bin Al-Khattab.

43: Berättad av Al-Imam Malik i al-Muwatta, i Kitab al-Zakat, 617, och av Al-Shafi'i i hans Musnad, nr. 1008.Översatt av A.C.• nästa del följer här [LINK]
Läs hela brevet här: Open-Letter-To-Al-Baghdadi [pdf]
Ursrungliga URL: lettertobaghdadi.com (problem with this site 20230130)
* En av undertecknarna är Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, från Syrien.Andra länkar:

• CNN: Syrian Scholar, Sheikh Muhammad al-Yaqoubi, condemns ISIS [ youtube ]

2014_WBEZ's-Worldview interview with Shaykh M. al-Yaqoubi about Daesh ”ISIS”

 
download_iconSTARTGå till del 12 Slaveri, Tvång

next page

 

 

vs.1.4


home

latest update: 2022-09-24 update: 2015-11-16
2015-04-18


* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org